Hem / Vi arbetar med / Barn- och ungdomsidrott

Barn- och ungdomsidrott

9 av 10 barn är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. RF-SISU Norrbottens satsar därför extra mycket på barn- och ungdomsidrott för att säkerställa trygga idrottsmiljöer där barn utvecklas och mår bra. 

Idrott på barn och ungas villkor

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. Idrotten spelar därmed en viktig roll i många barns uppväxt och idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett lämpligt sätt.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. 

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år. 

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen. 

Till barn- och ungdomsidrott på rf.se

Stöd och hjälp att få från RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter utbildar och arbetar med föreningar, förbund, ledare och föräldrar för att skapa så bra idrottsmiljöer som möjligt. Vi följer de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill.

Våra idrottskonsulenter kan hjälpa din förening att ta ett helhetsgrepp kring föreningens barn- och ungdomsidrott. Tillsammans med er gör vi en nulägesanalys av vad föreningen kan utveckla. Det kan mynna ut i utbildnings- och utvecklingsinsatser, till exempel tränar- och ledarutbildningar, föräldarutbildningar och processarbeten där föreningen arbetar fram värdegrunder och policydokument. För aktiva erbjuder vi utbildningar som ska stärka sammanhållningen och leda till schyssta beteenden. Målet är att barn och ungdomar ska få en positiv upplevelse av idrotten, vare sig de siktar mot toppen eller idrottar av sociala skäl. 

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

Det är viktigt att inte gissa sig till vad som är bäst i utveckling av barn och ungdomar inom idrottsrörelsen, när forskning och utbildning finns att luta sig mot. RF-SISU Norrbotten har en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, som tillsammans med våra idrottskonsulenter arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund i utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten.

Stöd vid misstankar och konflikter
Tveka inte att kontakta vår sakkunnige om ni behöver stöttning. Vi uppmanar er att söka direktkontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten. Den sakkunnige är också ett stöd för föreningar, styrelser, aktiva och ledare om konflikter uppstår kring hur verksamheten bedrivs. Verksamheten ska alltid utgå från RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott. 

Samsyn Norrbotten

Forskningen visar att barn vinner mycket på att inte specialisera sig för tidigt inom idrotten. Ett barn som håller på med flera olika sporter under uppväxten får en varierad ”rörelsebank” vilket är en fördel för det fortsatta idrottandet, men också ur ett folkhälsoperspektiv. För att underlätta för barn och unga att hålla på med flera idrotter har vi, RF-SISU Norrbotten och distriktets stora lagidrotter, beslutat att följa dialogmetoden Samsyn.

Läs mer om hur Samsyn Norrbotten ska ge och unga barn möjlighet att hålla på med flera olika idrotter. 

Trygg idrott

Ibland far barn illa på olika sätt inom idrotten, både känslomässigt och kroppsligt. Under rubriken Trygg idrott har vi samlat bra stödfunktioner som ni kan vända er till när ni befarar att någon far illa, eller när du själv behöver hjälp.

Läs mer om Trygg idrott och stödfunktioner som finns om du befarar att någon far illa.

Vanliga frågor

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott.

Här hittar du svar på vanliga frågor om barn- och ungdomsidrott