Hem / Vi arbetar med / Barentssamarbete

Idrottsutbyte mellan fyra länder

Barents Sports är ett unikt internationellt samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det är en plattform för utökat utbyte mellan ländernas idrottare, tränare och ledare. RF-SISU Norrbotten ingår i Barents Sports Committé som samordnar projektet.

Med måttot "Sharing the arctic spirit" ska utbytet bidra till ökad kompetens hos deltagarna och bättre förståelse och tolerans för varandras likheter och olikheter. Projektet vill bryta ned politiska, kulturella och sociala hinder mellan länderna och främja fysisk aktivitet. I utbytet är  ungdomar i åldern 15-25 år är prioriterade. Parasport finns med som en naturlig del.

Samarbetet är värdefullt inte bara för de idrottsungdomar som får möjlighet att möta ungdomar från andra länder. Även aktivitetsledare och organisationsledare får chans till erfarenhetsutbyte som ger nya insikter och infallsvinklar.

Mångsidigt samarbete med lång historia

Samarbetet mellan länderna har pågått sedan 1950-talet. Först som ett Nordkalottsamarbete mellan Sverige, Norge och Finland. 1997 övergick det till att kallas Barentssamarbete när  Ryssland blev en fullvärdig medlem i Barents Sports Committé. På senare år har samarbetet utvecklats och består nu av:

  • Tävlingar - Barents Games och Barentskamper
  • Kurser och seminarier
  • Konferenser med organisationsledare
  • Träningsläger
  • Samarbetet på klubbnivå

Barents Sports Committé utvecklar samarbetet

Barents Sports Committé består av representanter från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Gruppen träffas regelbundet för att utveckla och dra upp riktlinjerna för det idrottsliga utbytet i Barentsregionen. Sverige representeras av distriktsidrottschefen och handläggaren för Barentsfrågor på RF-SISU Norrbotten. Samarbetet har bland annat utmynnat i Barents Games och Barentskamper.

Barentskonferensen för idrotterna

Vartannat år anordnas Barents Meeting, ett forum där representater för de idrotter som deltar i utbytet träffas och ventilerar samarbetsmöjligheter.

Barents Games - ungdomsidrottskamper mellan fyra länder

I Barents Games samlas flera idrotter till gemensamma spel, ofta med över 1000 ungdomar som representerar sina länder. Sverige, Norge, Finland och Ryssland turas om att arrangera. Udda år genomförs sommarspel och jämna år vinterspel. Fram till 2013 genomfördes Barentskamper i en rad olika idrotter, alla vid olika tidpunkter och på olika platser. 

Mer om Barents Sports

På Barents Sports egen webbplats hittar du information fördjupad om Barentssamarbetet och Barents Games.

Till Barentssports.com

Vill din idrott också vara med?

Specialidrottsdistriktsförbund som är intresserad av att delta i eller veta mer om Barents Games eller Barentskamper kontaktar RF-SISU Norrbottens Barentssamordnare Michael Fleuron.