Hem / Vi arbetar med / Antidoping / 100% Ren Hårdträning

100% ren hård träning

Med den nationella arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning arbetar RF-SISU Norrbotten aktivt mot användandet av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat på träningsanläggningar i Norrbotten.

Doping är i dag ett problem. Inte bara inom elitidrotten utan i hela vårt samhälle. Undersökningar visar på en allt mer liberal syn på användandet av dopingpreparat. Doping är idag vanligt bland motionärer som tränar på gym. Den typiska brukaren är en man mellan 18 och 34 år som styrketränar regelbundet. Med hjälp av anabola androgena sterioder vill man inte bara nå idrottsliga framgångar, utan bygga en muskulös kropp, öka sin sexuella förmåga eller öka modet att begå grova brott. 

Antidopingnätverk och utbildning

Den nationella arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning innebär att träningsanläggningar, polisen, kommunen och andra aktörer samverkar för att minska tillgången till och användningen av dopingpreparat på våra träningsanläggningar. I dagsläget finns antidopingnätverk i sju av Norrbottens kommuner. 

RF-SISU Norrbotten är samordnare och ansvarar för att utbilda nyckelpersoner på de olika anläggningarna. Vi går bland annat igenom tecken, symptom, bemötande, medicinska och sociala konsekvenser vid bruk av anabola androgena steroider. Det ska finnas kunskap att upptäcka om någon använder dopingmedel och att våga anmäla det. Riskerna med kosttillskott berörs också i utbildningen.

Diplomering av träningsanläggningar

Vi erbjuder träningsanläggningarna möjlighet att diplomera sig. För att bli diplomerad ska man:

  • Kontinuerligt utbilda personal.
  • Utarbeta en policy och en handlingsplan mot dopning.
  • Ha ett samarbete med polisen och RF-SISU Norrbotten.
  • Utse en antidopningsansvarig

 Lista över anslutna och diplomerade gym i landet