Hem / Vi arbetar med / Antidoping

Förebygg doping med kunskap

All idrott bygger på rent spel. Att ha nolltolerans mot doping inom idrotten i Norrbotten är en självklarhet.

Rent spel betyder att den som vinner kan glädja sig över en schysst seger, att förloraren kan känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp och att åskådaren kan njuta av idrottsprestationen, förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Alla behöver känna till dopingreglerna

Som medlem i en idrottsförening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Du är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.

Man brukar säga att kunskap förebygger doping. Idrottsföreningen kan bidra till en ren idrott genom att ta fram en antidopingpolicy och kontinuerligt utbilda aktiva, ledare och föräldrar i frågan.

Kontakta gärna RF-SISU Norrbottens sakkunnige i antidoping, Sara Lindfors, för råd och stöttning.

Mer om antidoping på Svensk Antidopings webb

På webbplatsen Svensk Antidoping hittar du information om utbildningar, dispenser, listor, kontroller, riskerna med kosttillskott och mycket annat.

Till webbplatsen Svensk Antidoping

 

Lämna dopingtips

Riksidrottsförbundet har upprättat en webbaserad tipsfunktion, så kallad Whistleblowerfunktion, där vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten kan lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Svensk Antidoping.

Lämna tips på dopingtips.se

Sprid gärna information om möjligheten att lämna dopingtips.se. Det finns en miniflyer (visitkort-storlek) och affisch (70x100 cm) som du kan beställa kostnadsfritt genom att mejla till This is a mailto link. 

RF-SISU Norrbottens antidopingarbete

RF-SISU Norrbotten erbjuder idrottsföreningar och förbund i länet stöd, råd och utbildning i antidopingfrågor. Tillsammans med Svensk Antidoping planerar och genomför vi förebyggande dopingkontroller bland elitidrottare, på lägre tävlingsnivå och bland motionsidrottare. I Norrbottens finns sju utbildade dopingkontrollanter som genomför tester i hela länet.

Nationella nätverket Prodis

RF-SISU Norrbotten är samordnare i länet för det nationella antidopingnätverket Prodis som arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat. Doping är ett stort och växande samhällsproblem, bland annat orsakad av en ökande kroppsfixering där idealet är en muskulös kropp. 

100% Ren Hårdträning

Med Prodis arbetsmetod 100% Ren Hårdträning  arbetar vi aktivt mot användandet av anabola androgena steroider och andra dopingpreparat på träningsanläggningar i Norrbotten. Arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning innebär att träningsanläggningar, polisen, kommunen och andra aktörer samverkar för att minska tillgången till och användningen av dopingpreparat på våra träningsanläggningar. I dagsläget finns antidopingnätverk i åtta av Norrbottens kommuner. 

Så här jobbar vi med 100% Ren Hårdträning i Norrbotten

Regionalt nätverk mot doping i Norrbotten

På initiativ av Norrbottens Idrottsförbund och Länsstyrelsen bildades 2018 ett nätverk som ska bidra till att minska dopinganvändandet i länet. I nätverket ingår representanter från Region Norrbotten, Luleå Kommun, Kiruna Kommun, Polisen, Länsstyrelsen, Norrbottens Idrottsförbund och en representant från träningsanläggningar i länet. Gruppen samordnas av Länsstyrelsen.