Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Samspel - för trygga barn och unga

Samspel - för trygga barn och unga

Samspel är en satsning med syfte att skapa en trygg och inkluderande tillvaro för barn och unga när de idrottar/ägnar sig åt föreningsverksamhet. Genom Samspel samverkar sponsorföretag, RF-SISU Norrbotten, Rädda Barnen Region Nord och idrottsföreningar i länet.

Samspel är en sponsorsatsning som lanserades 1 september 2022, på initiativ av LF Norrbotten. Den vänder sig till både idrottsföreningar och företag. 

Företag som väljer att gå med gör gott genom att stödja projektet ekonomiskt. De har också möjlighet att ställa krav på att föreningar som ansöker om sponsorstöd är med i Samspel, och därigenom aktivt jobbar för en trygg och inkluderande verksamhet i föreningen.

Föreningar ansöker om att bli en samspelande förening och därigenom få möjlighet att ansöka om sponsorstöd från samspelande företag. Det är gratis att gå med. De som anmäler intresse kommer få hjälp av RF-SISU Norrbotten och Rädda Barnen att se över föreningens verksamhet. Tillsammans med klubben görs en nulägesanalys och en plan för vad föreningen behöver jobba med för att bli en godkänd samspelare. Kanske behöver föreningen arbeta fram en handlingsplan, se över sin värdegrund eller utbilda medlemmarna? 

Varför ska din förening gå med i Samspel?

  • Det ger föreningen en kick att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet till att bli än tryggare och mer inkluderande, med stöd av RF-SISI Norrbottens idrottskonsulenter.
  • Föreningen blir mer attraktiv för sponsorer. Idag är företag väldigt noga med vad man vill bli förknippade med för värden.
  • Samspel blir ett skyltfönster mot sponsorer som värdesätter att det finns en nolltolerans mot kränkningar, hot och våld inom idrottsrörelsen.

Läs mer och gör intresseanmälan på Samspels webb


Bakgrund:
Förlagan till Samspel Norrbotten togs fram i Västerbotten av LF Västerbotten tillsammans med Skellefteå Kraft, OK Västerbotten, VK Media, Upab, Boliden, Bostaden, Balticgruppen, Umeå Kommun och Norra Skog, Rädda Barnen och RF-SISU Västerbotten just innan Coronapandemin 2020.

Hösten 2022 spred sig initiativet norrut i landet via LF Norrbotten som tillsammans med Rädda Barnen region Nord och RF-SISU Norrbotten började bygga en plattform för att verkliggöra Samspel i Norrbotten.