Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet (RF) och RF-SISU Norrbotten har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. Satsningen syftar till att öka den grundmotorikska förmågan hos barn och unga så att steget vidare till idrottsrörelsen blir enklare.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Rastaktiviteter och utbildning för lärare och föräldrar

RF-SISU Norrbotten projektleder rörelsesatsningen i nära samverkan med kommuner och skolor. Gärna genom eller tillsammans med skolornas egna idrottsföreningar och elevhälsan. 

Vi arbetar med två tydliga spår i satsningen. Dels genomför vi och inspirerar till organiserade rastaktiviteter med fokus på rörelseglädje på ett antal skolor i Norrbotten. Vi riktar oss till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt till de som inte rör på sig tillräckligt idag. Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för rörelse ska bestå.

Det andra spåret handlar om utbildning av skolpersonal och barnens föräldrar i rörelseförståelse. Här finns möjlighet att få en utbildning till just din skola. Kontakta Jonas Näslund så får du veta mer. 

Mer om Rörelsesatsningen i skolan på RF:s webb

På Riksidrottsförbundets webb hittar du fördjupad läsning om Rörelsesatningen i skolan, rörelseförståelse och vikten att röra på sig. Här finns material, inspiration, forskning och fakta.

Till rörelsesatsningen
på RF:s webb