Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrottens dag / Idrottens dag - för skolor i Norrbotten

Erbjudande: Idrottens dag på er skola

Fredagen 25 september 2020 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag. För första gången gör vi det  tillsammans med skolor i Norrbotten och över hela landet. Nu vill vi bjuda in er skola att vara med på en av årets viktigaste dagar. Det blir en manifestation för barnens rätt till rörelse och idrott. Vi vill att alla barn ska vilja, våga och kunna idrotta.

 

Idrottens dag - en del av European School Sports Day

Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport Day, som äger rum den 25 september.

Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa. Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa, på samma dag och i hela Europa.. 

Visa att er skola sätter rörelse i fokus

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten erbjuder skolor i Norrbotten att anordna en egen Idrottens dag, fredag den 25 september 2020. 

Varje skola utgår från sina förutsättningar och ambitionsnivå, men barnen ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet. Idrottsrörelsen stöttar skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk och lärorik dag. Skolorna har möjlighet att bjuda in ortens idrottsföreningar att medverka i dagen. Det ger barnen smakprov på roliga aktiviteter och en ingång till föreningslivet, även för de som ännu inte hittat till idrotten.

Varför ska man anordna Idrottens dag?

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska våga, vilja och kunna idrotta hela livet.

Vår skola är intresserad, hur gör vi nu?

  • Boka in Idrottens dag, fredag den 25 september, och se till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen.

  • Anmäl ert intresse till Jonas Näslund, RF-SISU Norrbottens samordnare för rörelsesatsningen i skolan, som kommer att kontakta er. Ni får en anmälningslänk att fylla i.

  • Kolla in vår verktygslåda nedan och börja planera för och arrangera en Idrottens dag som är rolig och lärorik både för barn och vuxna!

  • Sök gärna samverkan med idrottsföreningar på din ort. Här hittar du kontaktuppgifter till föreningar.

  • Planera för ett coronasäkert arrangemang

Ladda hem informationsblad om Idrottens dag för din skola (pdf)

Verktygslåda

Pojke som hoppar rep

Tips för er planering

Skapa delaktighet, glädje och hitta ett passande upplägg. Starta er planering för årets roligaste dag här.

Läs mer

Två pojkar kämpar om en boll

Förslag på aktiviteter

Rörelsebingo, designad bana eller oväntade idrotter. Ta del av våra tips för att sätta fler barn i rörelse. 

Läs mer