Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrottens dag / Idrottens dag - för skolor i Norrbotten

Erbjudande: Idrottens dag på er skola

Fredagen 24 september 2021 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Nu vill vi bjuda in skolor i Norrbotten att vara med på en av årets viktigaste dagar där vi står upp för barns rätt till idrott och hälsa. Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som geomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa. 

Ladda hem inbjudan till Idrottens dag för din skola (pdf)

Stå upp för barns rätt till rörelse, idrott och hälsa

Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport Day, som äger rum den 24 september.

Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa. Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till, rörelse idrott och hälsa, på samma dag och i hela Europa.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Visa att er skola sätter rörelse i fokus

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten ger skolor som är med i RF:s Rörelsesatsning i skolan möjlighet att arrangera sin egen Idrottens dag, fredag den 24 september. Arrangemanget görs med stöd av oss på RF-SISU Norrbotten och tillsammans med ortens idrottsföreningar.

Varje skola utgår från sina förutsättningar och ambitionsnivå, men barnen ska delta i minst 120 minuters varierad fysisk aktivitet. Idrottsrörelsen stöttar skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk och lärorik dag. Skolorna har möjlighet att bjuda in ortens idrottsföreningar att medverka i dagen. Det ger barnen smakprov på roliga aktiviteter och en ingång till föreningslivet, även för de som ännu inte hittat till idrotten.

Med Idrottens dag vill vi höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska våga, vilja och kunna idrotta hela livet.

Vår skola är intresserad, hur gör vi nu?

 1. Boka in Idrottens dag, fredag den 24 september

 2. Kontakta RF-SISU Norrbottens samordnare för Idrottens dag för information om vilket stöd RF-SISU Norrbotten kan vara.

  SKOLOR I HAPARANDA:
  Pernilla Jonsson, This is a mailto link, 070-686 80 57

  SKOLOR I PAJALA:
  Krister Andersson, This is a mailto link, 070-491 12 67

  ÖVRIGA SKOLOR I NORRBOTTEN:
  Jonas Näslund, This is a mailto link, 070-272 51 08

 3. Anmäl ert deltagande till Riksidrottsförbundet i denna anmälningslänk.

 4. Sök gärna samverkan med idrottsföreningar på din ort. Här hittar du kontaktuppgifter till föreningar.

 5. Planera för ett coronasäkert arrangemang

Inspirationsfilmer från tidigare Idrottens dag