Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrottens dag / Idrottens dag - för skolor i Haparanda

Idrottens dag för skolor i Haparanda coronaanpassas

Fredag den 25 september anordnar Riksidrottsförbundet Idrottens dag över hela landet. I Haparanda var det tänkt att kommunens skolor skulle samlas till en gemensam Idrottens dag på Gränsvallen. Nu blir det inte så, istället erbjuds varje skola möjlighet att arrangera Idrottens dag på hemmaplan i sin egen närmiljö, allt för att minska risken för smittspridning.

- Idrottens dag är en av årets viktigaste dagar, där vi står upp för barns rätt till rörelse, idrott och hälsa. Därför anpassar vi nu arrangemanget så att det går att genomföra tryggt och säkert, trots rådande coronaläge. Det viktigaste är att vi ger barnen förutsättningar att vilja, våga och kunna idrotta. Både för hälsans och skolresultatens skull, säger Anne Meriläinen, RF-SISU Norrbottens projektledare för Idrottens dag i Norrbotten.

- Genom att vi erbjuder och stöttar skolorna att själva arrangera Idrottens dag den 25 september kommer Haparandas barn att få möjlighet att uppleva en dag med rörelseglädje i centum. Men det blir i mindre skala och ute på den egna skolan, säger Anne och avslöjar att det finns planer på att ge en av kommunens skolor extra stöttning för att sätta extra festlig prägel på det lokala evenemanget.

Idrottens dag är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport vars mål är att få hela Europa i rörelse. Syftet med Idrottens dag är att erbjuda skolbarnen 120 minuters rörelse, fredag den 25 september. I Sverige är Riksidrottsförbundet huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Norrbotten och skolorna.

- Vi hoppas att Haparandas skolor är på tå och vill vara med och manifestera barns rätt till rörelse, idrott och hälsa. Det är självklart tråkigt att vi inte kan genomföra en stor, gemensam Idrottens dag på Gränsvallen, men vi är övertygade om att flera mindre arrangemang kan bli ett fullgott alternativ. Det gäller bara att se möjligheterna och att ha barnens bästa för ögonen, säger Anne och menar att det är än viktigare i coronatider att inspirera till rörelseglädje.

För att underlätta för skolorna att arrangera finns tips och idéer att hämta på www.idrottensdag.se. Där finns också affischer, diplom och föräldainfo på flera språk att ladda ned. RF-SISU Norrbottens projektgrupp för Idrottens dag har också möjlighet att bistå i planeringsfasen med tips och idéer om hur barnen kan aktiveras, även om det är skolan själv som ansvarar för genomförandet.

En tanke med Idrottens dag är att föra samman barnen och idrottsföreningarna. Att ge barnen möjlighet att hitta en aktivitet som de gillar och som de gärna vill fortsätta utöva. Ett smörgåsbord av aktiviteter att välja bland. 

- På Gränsvallen var det tänkt att idrottsföreningar skulle visa upp sin verksamhet och låta barnen prova på. Ute på skolornas egna arrangemang blir det kanske inte så, men vi kommer att jobba för att idrottsföreningarna ska ha möjlighet att bjuda in barnen till prova-på-aktiviteter under perioden 1 oktober - 31 november. RF-SISU Norrbottens mål är att sammanställa kontaktuppgifter till idrottsföreningarna, gärna med information om datum för  prova-på-tillfällen som barnen kan anmäla sig till på sin fritid, säger Anne.

Idrottsföreningar som vill nå ut till skolbarnen kan läsa mer här om erbjudandet att arrangera en prova-på-träff på hemmaplan i föreningen. 

Så här anordnar din skola Idrottens dag

Här hittar du information om att arrangera Idrottens dag på din skola.

Intresseanmälan görs till RF-SISU Norrbottens idrottskonsulent Jonas Näslund, som ansvarar för Riksidrottsförbundets och RF-SISU Norrbottens rörelsesatsning i skolan.

Erbjudande till Haparandas idrottsföreningar: Bjud in skolbarnen till en prova-på-träff

Senast den 10 september behöver vi veta om din idrottsförening vill bjuda in till en prova-på-träff på hemmaplan. Läs mer om erbjudandet här.

Frågor besvaras av  RF-SISU Norrbottens idrottskonsulent Krister Andersson.