Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / Idrottens dag / Idrottens dag - erbjudande för föreningar

Idrottens dag - en möjlighet för din förening

Fredagen 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag. Vi gör det tillsammans med skolor över hela landet. Nu vill vi bjuda in föreningar att vara med på en av årets viktigaste dagar.

Stå upp för barns rätt till rörelse och idrott

Genom att medverka i Idrottens dag som skolor på din ort arrangerar kan föreningen nå alla barn, även de som ännu inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Varje deltagande skola planerar sin egen dag och blir en del av den stora helheten. Men alla skolor uppmanas att i möjligaste mån göra det i samverkan med det lokala föreningslivet.

Vad är Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de minst aktiva barnen som ännu inte har hittat till idrotten. Vi vill att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Hur gör jag om min förening vill vara med på Idrottens dag?

RF-SISU Norrbotten uppmuntar skolor att kontakta lokala idrottsföreningar med erbjudande om att samverka kring Idrottens dag. Här finns möjlighet för föreningarna att erbjuda roliga prova-på-aktiviteter för barnen, stimulera till rörelse och visa upp föreningens verksamhet.

Om din förening inte har blivit kontaktad av någon skola kan du vända dig till Jonas Näslund, RF-SISU Norrbottens samordnare för Rörelsesatsningen i skolan. Han har en helhetsbild över vilka skolor som har visat intresse att anordna Idrottens dag och kan föra er samman.

Inbjudan till idrottsföreningar att vara med på Idrottens dag 2022 (pdf)

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Mer om: Idrottens dag i skolan  Om Idrottens dag i Norrbotten