Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen 24 september 2021 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor i Norrbotten och över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Nu vill vi bjuda in länets skolor och idrottsföreningar att vara med på en av årets viktigaste dagar.

Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport Day. Målet är att aktivera skolbarn i samtliga EU-länder i minst 120 minuter under en och samma dag, fredag den 24 september. 

Varför behövs Idrottens dag?

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt  visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44% av pojkarna och 22% av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det. 

Vad vill vi med Idrottens dag?

Idrottens dag är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

Skolor bjuds in till Idrottens dag den 24 september

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten ger skolor som är med i RF:s Rörelsesatsning i skolan möjlighet att arrangera sin egen Idrottens dag, med stöd av oss på RF-SISU Norrbotten och tillsammans med ortens idrottsföreningar.

Så här gör skolor som vill arrangera en Idrottens dag

En möjlighet för idrottsföreningar att nå barnen

Idrottens dag är en möjlighet för norrbottens idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet och träffa barn i skolåldern. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Så här gör idrottsföreningar som vill medverka i Idrottens dag 

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.