Idrottens dag

Den svenska idrottsrörelsen håller på att förändras. Målet är idrott för alla hela livet. Idrottens dag är en del av den resan.

Idrottens dag är ett nationellt koncept som arrangeras i hela landet. Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska också lyfta upp idrottsfrågorna på agendan och uppmuntra till samtal om hur vi ska idrotta i framtiden.

Idrottens dag tar avstamp i idrottsrörelsens pågående förändringsarbete, ”Strategi 2025”, där förbunden bland annat pekat ut att en ny syn på träning och tävling är nödvändig om idrotten fortsatt ska lyckas engagera lika många människor.

Arrangemanget genomförs av Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikten. Eventet är också en del av European Week of Sport, ett EU-initiativ för att få fler i rörelse.

Idrottens dag i vårt distrikt

Idrottens dag har genomförts på flera orter i Norrbotten sedan 2017. Håll utkik på vår hemsida och Facebooksida för information arrangemang under 2020.