Idrottens dag i skolan – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen 25 september 2020 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor i Norrbotten och över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Nu vill vi bjuda in länets skolor och idrottsföreningar att vara med på en av årets viktigaste dagar.

Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport Day. Målet är att aktivera skolbarn i samtliga EU-länder i minst 120 minuter under en och samma dag, fredag den 25 september.

Varför behövs Idrottens dag?

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt  visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44% av pojkarna och 22% av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Vad vill vi med Idrottens dag?

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

Skolor bjuds in till Idrottens dag den 25 september

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten bjuder in skolor i Norrbotten att delta i eller anordna Idrottens dag, fredag den 25 september 2020. 

Idrottens dag för skolor i Haparanda kommun

I Haparanda görs en extra satsning på Idrottens dag i skolan. Barnens favorit och rikskändisen Pidde P finns på plats och leder coola övningar till musik. 

Läs mer om Idrottens dag för skolor i Haparanda

Idrottens dag för övriga skolor i länet

Övriga skolor i Norrbotten har möjlighet att ordna en egen Idrottens dag, utifrån egna förutsättningar och ambitionsnivå. Dagen blir en del av den stora helheten, med skolbarn i rörelse över hela Europa. Det är enkelt att delta och allt som krävs från din skola är att ni bokar in datumet, 25 september, och ser till att alla barn får chans att röra sig minst 120 minuter under skoldagen. Idrottsrörelsen stöttar skolan med material, vägledning och tips för att det ska bli en fantastisk och lärorik dag. Skolorna har möjlighet att bjuda in ortens idrottsföreningar att medverka i dagen. Det ger barnen smakprov på roliga aktiviteter och en ingång till föreningslivet, även för de som ännu inte hittat till idrotten.

Läs mer om att hur ni anordnar en Idrottens dag i er skola

En möjlighet för idrottsföreningar att nå barnen

Idrottens dag är en möjlighet för norrbottens idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet och träffa barn i skolåldern. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Läs mer om idrottsföreningars möjlighet att medverka i Idrottens dag 

Information till idrottsföreningar i Haparanda om medverkan i Idrottens dag.

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.