Idrottens dag 2022 – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen 30 september 2022 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor i Norrbotten och över hela Sverige. Nu vill vi bjuda in länets skolor och idrottsföreningar att vara med på en av årets viktigaste dagar.

På den här sidan hittar du lokal information om Idrottens dag i Norrbotten. På idrottensdag.se finns nationell information om Idrottens dag samt stödmaterial att ladda ned.

Idrottens dag är den svenska delen av European School Sport Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Målet är att aktivera skolbarn i samtliga EU-länder i minst 120 minuter under en och samma dag, fredag den 30 september 2022.

Om idrottens dag

Idrottens dag är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet, även de barn som idag är minst aktiva. 

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt  visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44% av pojkarna och 22% av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill med skolans hjälp förändra det.

Intresset för Idrottens dag ökar år från år. Förra året deltog nästan 80 000 svenska barn i närmare 400 skolor och 131 kommuner.

För skolor i Norrbotten

Fredag den 30 september 2022 kan din skola vara med och visa att er skola sätter idrott och rörelse i fokus och står upp för alla barns rätt till idrott och hälsa.

Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten ger länets alla skolor (årskurs F-6) som är med i RF:s Rörelsesatsning i skolan möjlighet att vara med på Idrottens dag.

Skolor i Piteå bjuds in till en gemensam Idrottens dag i Piteå Energi Arena.
Till erbjudandet.

Skolor i hela länet ges möjlighet att arrangera en egen Idrottens dag, på hemmaplan, med inspiration och stöd av RF-SISU Norrbotten. Gärna tillsammans med ortens idrottsföreningar.
Till erbjudandet.

För idrottsföreningar i Norrbotten

Idrottens dag är en möjlighet för Norrbottens idrottsföreningar att visa upp sin verksamhet och träffa barn i skolåldern. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott samt visa vilka möjligheter som finns i er förening.

Så här gör idrottsföreningar som vill medverka i Idrottens dag 

Vilket mervärde ger Idrottens dag för skolan och föreningen?

I filmen från Idrottens dag 2021 får du höra vad skolan, idrottsföreningarna och barnen tycker om Idrottens dag och varför just din skola och idrottsförening ska välja att vara med.

Inspirationsfilmer från tidigare Idrottens dag

Vilka står bakom Idrottens dag?

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör, tillsammans med RF-SISU Norrbotten. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.