Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsni... / EGA - easy going activities

Meningsfull fritid för asylsökande

Med EGA - Easy going activities vill vi skapa en meningsfull fritid och anordna hälsofrämjande aktiviteter för personer över 18 år som väntar på asylbesked i Norrbotten. 

För många asylsökande är asylprocessen väldigt påfrestande. Väntan är lång och oviss och många mår psykiskt och fysiskt dåligt. Idén med Easy going acitivities är att anordna fysiska aktiviteter i olika former där deltagarna har roligt tillsammans, känner rörelseglädje och kan slappna av mentalt. I projektet, som finansieras av Länsstyrelsen, ingår lärande moment som ger de asylsökande kunskap om hur en idrottsförening fungerar. Tanken är att tröskeln in i föreningslivet ska bli mindre och att det också ska underlätta klivet in i det svenska samhället.

Behovsanpassade aktiviteter

Utbudet av aktiviteter skapas utifrån målgruppens behov och intresse. Det handlar om enkla aktiviteter med rörelse och gemenskap i fokus, exempelvis basket, fotboll, gymnastik, dans eller volleyboll. Men det kan också vara en skogspromenad tillsammans i en grupp eller en utbildning i hur en idrottsförening fungerar. Projektet vill gärna locka asylsökande kvinnor till aktiviteterna. 

För att EGA ska fungera:

• utbildar vi idrottsföreningar så att de kan ta emot asylsökande i sin förening
• identifierar och utbildar vi asylsökande och nyanlända som kan att vara ledare för aktiviteterna
• samarbetar vi med andra organisationer som jobbar med asylsökande
• knyter vi ledare och andra frivilliga till aktiviteter

Kontakta RF-SISU Norrbottens EGA-samordnare om du:

• är intresserad av att veta mer om projektet
• vill starta en ny aktivitet och bli ledare för den
• är intresserad av en aktivitet som du vill att EGA hjälper till att starta igång
• vill veta vilket utbud av aktiviteter som redan är igång.

Stöd att få från RF-SISU Norrbotten

Våra samordnare för EGA kan hjälpa till med att organisera aktiviteter, utbilda ledare och i vissa fall också ge stöd till kringkostnader som möjliggör att idrottsaktiviteter kommer igång, exempelvis genom inköp av enklare idrottsutrustning och ett tillfälligt ledararvode.

Mer om: Idrott för nyanlända