Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsningar

Aktuella projekt och satsningar

I vårt arbete med att "göra verkstad" av idrottsrörelsens beslutade Strategi 2025 kraftsamlar RF-SISU Norrbotten kring vissa utvalda projekt och satsningar – ofta i samverkan med andra aktörer.

Det handlar om satsningar som bedrivs för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Till exempel genom att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller att skapa mer plats för idrott.

De flesta av våra satsningar syftar att på olika sätt öppna upp den norrbottniska idrottsrörelsen för fler målgrupper. Idrott är för alla, hela livet.

Projekt och satsningar i Norrbotten

Nattidrott

Nattidrott erbjuder unga mellan 12-20 år ett aktivt häng och lockande aktiviteter på fredag- och lördagkvällar i Porsöhallen, i bostadsområdet Porsön i Luleå. Tanken är att det ska bli en samlingspunkt för ungdomar på Porsön - ett alternativ till att hänga på stan. Projektet drivs av RF-SISU Norrbotten med stöd från Riksidrottsförbundet och Luleå Kommun.

Här kan du läsa mer om Nattidrott

Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsningen i skolan är en kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Det är ett projekt som finansieras via det statliga idrottsanslaget, där regeringen pekat ut särskilda områden som idrotten ska arbeta med.

Här kan du läsa mer om vår rörelsesatsning i skolan

FaR - fysisk aktivitet på recept

I Norrbotten kan legitimerad sjukvårdspersonal skriva ut fysisk aktivitet på recept som ett komplement eller alternativ till mediciner. RF-SISU Norrbotten samverkar med Region Norrbotten i projektet. Vårt uppdrag är att utbilda och rekrytera idrottsföreningar och andra friskvårdsaktörer som kan ta emot patienter som fått ett individuellt anpassat recept på motion.

Här kan du läsa mer om FaR - fysisk aktivitet på recept

Idrottens dag

Sedan 2017 arrangerar vi Idrottens dag på olika platser i Norrbotten. Det är en nationell satsning, på initiativ av Riksidrottsförbundet, som syftar till att inspirera till ett livslångt idrottande, visa en ny syn på träning och tävling och starta viktiga samtal om framtidens idrott. Under 2021 sker Idrottens dag i samverkan med skolor i länet där vi tillsammans står upp för barns rätt till rörelse och idrott.

Här kan du läsa mer om Idrottens dag i Norrbotten

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid. RF-SISU Norrbotten arbetar för att det ska startas Fritidsbanker på fler orter i länet och är ett bollplank för befintliga verksamheter.

Här hittar du mer information om Fritidsbanken

EGA - Easy going activities

Med Easy going activities vill vi erbjuda en meningsfull fritid och anordna hälsofrämjande aktiviteter för personer över 18 år som väntar på asylbesked i Norrbotten.  I projektet ingår lärande moment som ger de asylsökande kunskap om hur en idrottsförenings fungerar, för sänkar trösklarna in i föreningslivet och det svenska samhället.

Här kan du läsa mer om vårt projekt EGA - Easy going activities