Hem / Vi arbetar med

Vi arbetar för framtidens idrott

På RF-SISU Norrbotten arbetar vi med en rad olika områden som du hittar i menyn här på webbplatsen.  Idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 ska leda oss mot visionen: Svensk idrott världens bästa. Målen är utgångspunkten för allt vi arbetar med. 

RF-SISU Norrbotten arbetar bland annat för:

  •  Idrott för alla hela livet - en trygg idrott där alla känner sig välkomna och får utvecklas efter sina egna förutsättningar.
  • Fler och tillgängliga anläggningar och idrottsmiljöer, så att föreningslivet har någonstans att vara.
  • Ett starkt ledarskap där utbildning är ett viktigt verktyg.
  • En idrott som genomsyras av idrottsrörelsens värdegrund, fri från kriminalitet och fusk.
  • Att synliggöra att idrottsrörelsen gör Sverige starkare. Idrotten bidrar till bättre folkhälsa och regional utveckling i Norrbotten.

Läs gärna mer om vad RF-SISU Norrbotten är och vad vi står för på sidorna "Om oss" och "Styrande dokument"