Hem / Om RF-SISU Norrbotten / Våra medarbetare

Våra medarbetare


Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare. Vi vill vara ett gott stöd för idrotten i Norrbotten och välkomnar dig att ta kontakt med oss.

Har du frågor som rör utbildning eller föreningsutveckling ska du vända dig direkt till den idrottskonsulent som har ett särskilt ansvar för just din idrott eller kommun.

Hitta din idrottskonsulent i utbildningsfrågorDistriktsidrottschef
0706868090
Distriktsidrottschef

Verksamhetschefer
0706868092
Verksamhetschef (utbildning)
0706868366
Verksamhetschef (idrott)
0706860449
Verksamhetschef (intressepolitik och kommunikation)

Kommunikation och media
0706868094
Kommunikatör

Idrottskonsulenter och projektmedarbetare
0706867611
Idrottskonsulent - utbildning, Barentssamordnare
0706868091
Idrottskonsulent - utbildning
0706868051
Idrottskonsulent - utbildning
0706868231
Idrottskonsulent - utbildning
(Föräldraledig)
0704911267
Idrottskonsulent - Östra Norrbotten
0706868057
Idrottskonsulent - Östra Norrbotten och Svenska från dag 1
0702980039
Idrottskonsulent - ansvarig idrottsövergripande kursutbud
+46705125858
Idrottskonsulent - administration
0706511678
Idrottskonsulent - anläggningsfrågor, Idrottslyftet
Arbetar 50%, kl 13-17
0706868119
Idrottskonsulent - utbildning, sakkunnig antidoping, projektledare FaR
0703507529
Idrottskonsulent - integrationssamordnare
0702725108
Idrottskonsulent - samordnare Rörelsesatsning i skolan
0705774844
Idrottskonsulent - IdrottOnline
0702625726
Idrottskonsulent - Nattidrott

Administration, ekonomi och vaktmästeri
0706868476
Ekonom
0706868475
Administratör
0706007732
Vaktmästare