Hem / Om RF-SISU Norrbotten / Sammanläggning 2020

Sammanläggning 2020

Allt är som vanligt - fast enklare

Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna har varit två olika organisationer, men från den 1 januari 2020 sker en sammanläggning så att båda organisationernas uppdrag samsas i en gemensam organisation, RF-SISU Norrbotten. 

Här i Norrbotten arbetar vi sedan länge med ett gemensamt kansli och en gemensam styrelse som hanterar våra två uppdrag – att stödja, företräda och leda svensk idrott och att stimulera till utveckling genom folkbildning och utbildning. Nu anpassar vi den formella organisationen till det sätt vi redan arbetar på.

Sammanläggningen är en administrativ åtgärd som ger oss en gemensam organisation med fortsatt två tydliga uppdrag: idrott och folkbildning. Det innebär ingen förändring av kärnverksamheten.

Som gemensam organisation kan vi tydliggöra vårt erbjudande, en helhetslösning för utveckling inom idrott och folkbildning över hela landet. I och med sammanläggningen får idrottsföreningen en tydligare väg in. Allt är som vanligt, fast enklare.

SISU Idrottsutbildarna är även fortsättningsvis ett fristående studieförbund och vi kommer fortsätta att särredovisa folkbildningsstödet eftersom bildningsanslaget har ett specifikt ändamål.

Mer om: Om RF-SISU Norrbotten