Hem / Om RF-SISU Norrbotten / RF-SISU årsstämma

Inbjudan till årsstämma för RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbotten bjuder in till årsstämma lördag 23 april 2022. Årsmötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Norrbotten utser. I samband med årsmötet genomförs en konferens för specialidrottsdistriktförbunden.

Tid och plats

Datum:

Lördag den 23 april 2022

Tid:

Kl 14.00 Start SDF-konferens

Kl 16.30 Årsstämma

Plats:

Idrottens Hus, Maskinvägen 27 i Luleå alternativt digitalt via Teams.

Anmälan

Anmälan till SDF-konferensen respektive RF-SISU Norrbottens årsstämma görs senast den 10 april 2022.

Ange om du deltar på plats i Idrottens Hus eller digitalt.

Anmälningslänk till SDF-konferens respektive årsstämman.

Årsmöteshandlingar

Möteshandlingar att ladda ned:

Mötesformalia för dig som deltar digitalt

Föredragningslista

Verksamhetsinriktning 2022-2023

Verksamhetsberättelse RF-SISU Norrbotten 2020

Verksamhetsberättelse RF-SISU Norrbotten 2021

Valberedningens förslag till styrelse

Val av valberedning

Röstlängd

Valberedningsinformation - nomineringar/namnförslag önskas