Hem / Om RF-SISU Norrbotten / RF-SISU årsstämma

Inbjudan till Årsstämmor 2020

Historisk årsstämma blir ett avslut för NIF och SISU

Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten bjuder in till årsstämmor för respektive organisation, söndagen den 26 april 2020. I samband med årsstämmorna genomförs även en SDF-konferens. 

Med anledning av den pågående coronaepidemin kommer årsstämman och SDF-konferensen att genomföras  digitalt.

Vid Riksidrottsforum den 10 november 2018 beslutades att DF och SISU-d i de 19 distrikten sammanläggs till en juridisk person från och med den 1 januari 2020. Vid de aktuella stämmorna på regional nivå ska nu de slutliga frågorna för respektive distrikt behandlas.

Tillsammans summerar vi det gångna verksamhetsåret samt fastställer räkenskapsåret för respektive organisation. Efter det genomförs den praktiska sammanläggningen, enligt beslut fattat vid den extra årsstämman i april 2019. Den juridiska personen SISU Idrottsutbildarna avslutas och sammanläggs med Norrbottens Idrottsförbund till RF-SISU Norrbotten.

Tid och plats

Datum:
Söndagen den 26 april 2020

Tid:
Kl 14.00 Start SDF-konferens

Kl 16.30 Årsstämmor

Plats:
Årsstämman genomförs digitalt. Anmälda deltagare får närmare information om hur mötet ska gå till.

Anmälan

Anmälan görs senast den 3 april till This is a mailto link.

Ladda hem blankett för anmälan (word)

Årsmöteshandlingar

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben. Handlingarna läggs ut vartefter de är klara.

 

Verksamhetsberättelse Norrbottens Idrottsförbund 2019

Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna 2019

Verksamhetsberättelse Norrbottens Idrottsförbund 2018

Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna 2018

Verksamhetsinriktning 2020-2021

Föredragningslista

Valberedningens förslag till styrelse

Val av valberedning (förslag till kandidater önskas)

Röstlängdsunderlag

 

Valberedningsinformation årsstämma 2020 - nomineringar/namnförslag önskas (pdf)