Hem / Om RF-SISU Norrbotten / RF-SISU årsstämma

Inbjudan till Årsstämmor 2020

Historisk årsstämma blir ett avslut för NIF och SISU

Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten bjuder in till årsstämmor för respektive organisation, söndagen den 26 april 2020 i Luleå. I samband med årsstämmorna genomförs även en SDF-konferens.

Vid Riksidrottsforum den 10 november 2018 beslutades att DF och SISU-d i de 19 distrikten sammanläggs till en juridisk person från och med den 1 januari 2020. Vid de aktuella stämmorna på regional nivå ska nu de slutliga frågorna för respektive distrikt behandlas.

Tillsammans summerar vi det gångna verksamhetsåret samt fastställer räkenskapsåret för respektive organisation. Efter det genomförs den praktiska sammanläggningen, enligt beslut fattat vid den extra årsstämman i april 2019. Den juridiska personen SISU Idrottsutbildarna avslutas och sammanläggs med Norrbottens Idrottsförbund till RF-SISU Norrbotten.

Tid och plats:

Datum:
Söndagen den 26 april 2020

Tid:
Kl 14.00 Start SDF-konferens

Kl 16.30 Årsstämmor

Plats:
Idrottens Hus, Kronan A3 i Luleå

Detaljerat tidsprogram presenteras längre fram.

Årsmöteshandlingar

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben. Handlingarna läggs ut vartefter de är klara.

Valberedningsinformation årsstämma 2020 - nomineringar/namnförslag önskas (pdf)

Verksamhetsberättelse Norrbottens Idrottsförbund 2018

Verksamhetsberättelse SISU Idrottsutbildarna 2018