Hem / Om RF-SISU Norrbotten / Styrelse och valberedning

Kontakta våra förtroendevalda


Kontaktuppgifter till RF-SISU Norrbottens styrelse, förtroendevalda revisorer och valberedning.Styrelse
0703292315
Ordförande
0706573360
Vice ordförande
0703384607
Ledamot
0706680606
Ledamot
0702307247
Ledamot
0705786532
Ledamot
0727336391
Ledamot
0706229006
Ledamot
0706037228
Ledamot

Förtroendevald revisor
0706590011
0706966090

Valberedning
0733768006
Ordförande i valberedningen
0705258282
0722360680