Hem / Om RF-SISU Norrbotten / Styrelse och valberedning

Kontakta våra förtroendevalda


Kontaktuppgifter till RF-SISU Norrbottens styrelse, förtroendevalda revisorer och valberedning.Styrelse
0703292315
Ordförande
0706573360
Vice ordförande
0706639506
Ledamot
0703223314
Ledamot
0705786532
Ledamot
0727336391
Ledamot
0706037228
Ledamot

Förtroendevald revisor
0706590011
0705587458

Valberedning
0705258282
Ordförande i valberedningen
0733768006