Hem / Egna nyheter / Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Nu kan föreningar ansöka om verksamhetsstöd för äldre (65+)

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har under oktober och november 2020 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen.

RF har beviljats särskilda medel från regeringen för att ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv, och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+).

Vem kan söka stödet?

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre (65+) deltagit. Föreningen ska idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet.

Ansökningstid

Stödet är en engångsföreteelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober och 30 november 2020.

Mer information om stödet

På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om verksamhetsstöd Idrott för äldre. Här hittar du information om stödets syfte, regelverk för stödet och information om hur du ansöker.

Till rf.se och info om
verksamhetsstöd Idrott för äldre