Hem / Egna nyheter / Svenska Skidförbundets längdkonsulent hyllar samarbetet med RF-SISU i Tour 2026

Svenska Skidförbundets längdkonsulent hyllar samarbetet med RF-SISU i Tour 2026

Skidförbundets längdskidkonsulent Anders Strid samverkar ofta och gärna med RF-SISU Norrbotten i kontakten med skidklubbarna. - Vi står för det idrottspecifika och RF-SISU bidrar med det idrottsövergripande. Det är en styrka, säger Anders

- Med Tour 2026 arbetar vi på Svenska Skidförbundet handfast med att nå visionen ”Bäst i världen - alla på snö”. För att nå dit har vi en mission. Vi vill bli fler och vi vill bli bättre. Vi ska ha Sveriges bästa föreningar, säger Anders Strid.

I satsningen Tour 2026 har Svenska Skidförbundet krokat arm med RF-SISU Norrbotten för att nå ut till länets skidföreningar. Under förvintern har föreningar i Luleå, Överkalix och Gällivare med omnejd bjudits in till gemensamma träffar.

- Att jobba tillsammans med RF-SISU Norrbotten ser jag som win-win. Vi har olika styrkor. Skidförbundet står för det skidspecifika och RF-SISU för det idrottsövergripande, säger Anders.

Tour 2026 består av flera etapper och just nu, under etapp 1, är det fokus på föreningarnas värdegrunder.

- Vi vill bygga bra verksamhet från styrelserummet ända ner till barnen. Det handlar om att erbjuda en trygg miljö där alla trivs. Det ska vara möjligt att hålla på med skidor hela livet bara för att det är roligt, men det ska också finnas plats för elitsatsning, säger Anders.

Genom samverkan vill Svenska Skidförbundet och RF-SISU Norrbotten ge föreningsbesöken större tyngd. De ska vara lärorika, intressanta och samtidigt ge föreningsledarna en möjlighet att lära sig var de ska vända sig i olika frågor. Vilka bidrag finns det att söka och vem ska vi kontakta om vi vill ha hjälp att utveckla vår förening?

- RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter är experter på att få i gång utvecklingsprocesser i föreningarna och att driva dem framåt. I Tour 2026 utgår vi från föreningens nuläge och tittar på vad som behöver utvecklas för att nå målet fler och bättre, säger Anders.

Träffarna i Tour 2026 ska vara ett tillfälle för skidföreningarna att sätta sig ner och diskutera, att tänka efter och reflektera över vad som kan utvecklas. Föreningarna behöver också hitta strategier för hur nya handlingssätt blir en naturlig del i verksamheten.

- Det svåra är inte att formulera en värdegrund, utan att hålla den levande. Värdegrunden ska vara något som alla föreningsmedlemmar känner till och lever efter, säger Anders.

Som ett resultat av träffen i Gällivare startar nu några föreningar upp ett värdegrundsarbete tillsamman. Den 30 januari går startskottet för processen.