Hem / Egna nyheter / Summering av Riksidrottsmötet

Summering av Riksidrottsmötet

Under den gångna helgens Riksidrottsmöte fattades flera framtidsbeslut för den svenska idrottsrörelsen. Nya medlemsförbund välkomnades, en ny styrelse valdes och specialidrottsförbunden får ett stärkt stöd. Bland annat.

Vartannat år samlas Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund för att under sina respektive stämmor fatta beslut i för idrottsrörelsen viktiga frågor. I år genomfördes mötet digitalt 28-30 maj 2021.

Här summerar vi kort de viktigaste besluten.

Nytt övergripande elitidrottsprogram

Ett nytt idrottsövergripande elitidrottsprogram beslutades av Riksidrottsmötet. Det av RF, Sveriges Olympiska Kommitté och Parasport Sverige samordnade elitidrottsstödet ska fortsätta utvecklas för att vända en negativ trend för elitidrotten.

Kompensationsstöd för parasport

Riksidrottsmötet beslutade att erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. Riksidrottsförbundet samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till Riksidrottsförbundet.

Stärkt stöd till specialidrottsförbunden

Idrottens utmaningar i form av att nå fler barn och ungdomar, en starkare parasport, idrott hela livet och en elitsatsning värd namnet står i fokus när Riksidrottsmötet beslutade om mer resurser till specialidrottsförbunden.

Padel och islandshäst nya medlemmar

Padel och islandshäst valdes in som nya medlemsförbund i Riksidrottsförbundet. Däremot röstade majoriteten av ombuden avslag på ansökningarna från Friskis & Svettis, e-sport, funktionell fitness, juiijitsu, bridge och schack.

Omval ordförande och tre nya ledamöter

Björn Eriksson valdes som ordförande i ytterligare två år under Riksidrottsmötet. Dessutom valdes tre nya ledamöter in i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen (SISU Idrottsutbildarna): Victoria Escobar, Marie Hedberg och Åsa Llinares Norlin.

Se RIM i efterhand

Se RIM i efterhand (med möjlighet att välja enskilda avsnitt)