Hem / Egna nyheter / Stöd för att skapa aktiviteter för barn på flykt

Sök stöd till verksamhet för barn på flykt

Vill din idrottsförening göra en insats för barn på flykt? Då kan ni söka stöd för att skapa aktiviteter för barnen.

På grund av en ökad flyktingström kan idrottsföreningar söka stöd för att hålla i aktiviteter för de drabbade barnen. Stödet ska vara framåtsyftande och hjälpa föreningen att planera och genomföra aktiviteter för barnen. Aktiviteterna kan antingen vara nyskapade eller inkluderade i ordinarie verksamhet.

Idrottsföreningen kan få stöd till att bekosta låneutrustning, transporter, lokalhyror, ledararvoden eller annat som behövs för att göra verksamheten möjlig.

Mer info om stödet som är en del av Projektstöd IF.