Hem / Egna nyheter / Sparbanken Nord stöttar flyktingbarns idrottande

Sparbanken Nord stöttar flyktingbarns idrottande

Sparbanken Nord samarbetar med Rädda Barnen och RF-SISU Norrbotten och avsätter 1,5 mkr inom ramen för sitt samhällsengagemang för särskilt stöd till flyktingmottagande.

UNHCR uppskattar att 12 miljoner ukrainare är på flykt. De allra flesta stannar i grannländerna, men enligt Migrationsverkets huvudscenario kan ca 76 000 personer komma att söka skydd i Sverige fram till halvårs-skiftet.

— Vi vill göra det vi kan för att mottagandet av de ukrainska medborgare som kommer till vår region blir så bra som möjligt. Det allra bästa vi kan göra är att samarbeta med organisationer som redan har en väl fungerande stödverksamhet, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet & Samhälle, Sparbanken Nord.

Med syfte att bidra till en välkomnande plats, integration och gemenskap

Sparbanken Nord fördelar 1 500 000 kr till särskilda insatser med anledning av flyktingmottagandet. Stödet ska bidra till en välkomnande plats, integration och gemenskap för nya medborgare. Pengarna fördelas enligt följande:

• 500 000 kr går till Rädda Barnens verksamhet för asylsökande och nyanlända
• 500 000 kr går till RF-SISU Norrbottens verksamhet för barn på flykt
• 500 000 kr går till lokala initiativ via etablerade hjälp- och stödorganisationer

RF-SISU Norrbotten kan genom detta stöd möjliggöra att fler barn som flyr till Sverige får bli inkluderade i föreningslivet. Pengarna ska gå till att inkludera barn på flykt i den ordinarie idrottsverksamheten genom att bekosta medlems- och deltagaravgifter och individuell utrustning.

— Stödet är mycket välkommet. Det blir ett fint komplement till de medel vi har avsatt själva för att idrottsföreningarna ska kunna skapa inkluderade verksamhet för målgruppen, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef RF-SISU Norrbotten.

— Med hjälp av Sparbanken Nord kan vi växla upp insatsen och verkligen skapa en inkludering på individnivå, fortsätter hon.

Inom Sparbanken Nords marknadsområde finns många lokala intiativ och stödorganisationer. Sannorlikheten för att dessa även kommer att agera som stöd för flyktingar från Ukraina är stor.

— Det är många som tar ett stor ansvar i civilsamhället, det såg vi även vid förra flyktingkrisen 2015. Vi vill möjliggöra deras viktiga insatser igen, avslutar Erika Mattsson.

Texten uppdaterad 16 maj:

Nu är ansökan öppen för att söka medel från Idrottens sociala fond för barn på flykt. Stödet kan omfatta till exempel deltagar- och medlemsavgifter eller inköp till individuell utrustning.


Stöd att söka från RF-SISU Norrbotten

Inom ramen för Projektstöd IF har idrottsföreningar möjlighet att söka stöd för att skapa verksamhet för barn på flykt