Hem / Egna nyheter / Snart dags för Idrottens dag i skolor i Norrbotten

Snart dags för Idrottens dag i skolor i Norrbotten

Fredagen 25 september 2020 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige - som en del av European School Sports Day. Marielundsskolan i Haparanda och Nya Läroverket i Luleå är två av skolorna i Norrbotten som deltar.

Fredag den 25 september ska hundratals elever på skolor i Norrbotten få uppleva hur kul det är med idrott och rörelse. Tillsammans med skolorna står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa!

Idrottens dag ska inspirera till rörelse och lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet. Med Idrottens dag vill vi ge barnen förutsättningar att vilja, våga och kunna idrotta.

Extra festligt på Marielundsskolan i Haparanda

Barnen på Marielundsskolan i Haparanda kommer att bjudas på en extra festlig Idrottens dag. De kommer att få besök av barnens favorit och rikskändisen Pidde P. Med hjälp av musik får han barnen att röra på sig och göra coola rörelser. RF-SISU Norrbotten finns också på plats med roliga och utmanande aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje.

- Det är en kul möjlighet att gemensamt med skolor över hela Europa visa att vi uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa, säger Lasse Johansson, idrottslärare på Marielundsskolan i Haparanda.

Bygger broar mellan idrottsföreningar och barnen

Nya Läroverket i Luleå har också nappat på erbjudandet om att arrangera en Idrottens dag. Skolan har bjudit in några idrottsföreningar för att bygga broar mellan föreningarna och barnen. Prova-på-aktiviteterna är tänkta att väcka barnens intresse och hjälpa dem att hitta en idrott de gillar. Fritidsbanken kommer att vara med och låna ut idrottsutrustning, för att uppmuntra till spontan rörelse.

- Nya Läroverket vill bidra till att öka folkhälsan bland barnen. Goda rörelsevanorna grundläggs läggs tidigt i livet och vi ser Idrottens dag som ett bra sätt att nå ut till både elever och vårdnadshavare med budskapet om 60 minuters rörelse om dagen, säger Patric Svanberg, idrottslärare på Nya Läroverket.