Hem / Egna nyheter / Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

Rörelsesatsningen tar sikte mot 2025

Riksidrottsförbundet fortsätter satsa på barns rörelse och idrott i samband med skoldagen. Projekt Rörelsesatsning i skolan blir nu en del av den ordinarie verksamheten. Målet är att nå minst hälften av länets grundskolor och öka föreningskopplingen.

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och idrottsrörelsen.

Nu förlängs regeringsuppdraget och RF utökar satsningen fram till 2025, vilket i längden förväntas stärka såväl föreningsidrotten som folkhälsan och skolresultaten. I de nya riktlinjerna från Riksidrottsstyrelsen framgår att satsningen från och med 2021 blir en integrerad del av RF:s ordinarie verksamhet och på ett tydligare sätt ska agera samverkande kraft mellan skolan och idrottsrörelsen.

-Tillsammans med Norrbottens skolor och idrottsföreningar får vi nu bra möjligheter att skapa en långsiktig plan och ökad rörelse bland barnen i länet. Det är inspirerande att vi får fortsätta bygga vidare på det arbete som vi genomfört hittills, säger Jonas Näslund som är RF-SISU Norrbottens samordnare för Rörelsesatsningen i skolan.

Nytt i riktlinjerna är att det tagits fram mätbara mål för projektet i linje med Strategi 2025 och utvecklingsresan En ny syn på träning och tävling. Målen är att till och med 2025 ha nått minst 50 procent av landets skolor (F-6) och att 75 procent av dessa skolor ska ha inlett samverkan med en eller flera idrottsföreningar inom ramen för satsningen. Skolor och kommuner med socioekonomiska- och föreningsidrottsliga utmaningar ska ha företräde.

Under 2021 planerar RF-SISU Norrbotten att fokusera extra på skolor i Haparanda och Arvidsjaur. De lokala idrottsföreningarna kommer att bli viktiga samarbetspartners i det arbetet.

- Tillsammans med skolorna vill vi förändra kulturen så att rörelse blir ett stående inslag i skolmiljön. Vi kan bidra med nycklar, men det hälsofrämjande arbetet bör vara ett gemensamt ansvar för hela skolan. Allt tyder på att fysisk aktivitet och rörelse bidrar positivt till elevers lärande och prestation i skolan och bidrar till att minska antalet kränkningar, säger Jonas Näslund.

Rörelsesatsningen i skolan ska bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. En bra grund som inte bara har betydelse här och nu, utan för resten av livet.

-Vi vill ge barnen förutsättningar att må bättre, lyckas bättre i skolan och leva ett aktivare liv, gärna som deltagare i föreningsdriven idrott.

Kristin Ekblom, projektledare för Rörelsesatsningen i skolan på Riksidrottsförbundet menar att alltför många barn rör på sig alldeles för lite. Situationen är allvarlig.

– För att nå de uppsatta målen krävs att alla hjälps åt. Om vi utvecklar förutsättningarna för samverkan mellan skolan och det lokala föreningslivet kommer både föreningsidrotten och folkhälsan stärkas. Jag tror att vi genom dialog och nätverk kommer att komma långt. Vi ser att många kreativa lösningar har växt fram, inte minst under året som varit med coronapandemin.

Mer om: Rörelsesatsning i skolan i Norrbotten