Hem / Egna nyheter / Rörelseförståelse - lika viktigt som att lära sig läsa och skriva

Rörelseförståelse - lika viktigt som att lära sig läsa och skriva

I samarbete med ett 30-tal skolor i Norrbotten har RF-SISU Norrbotten startat ett arbete för att nå så många barn som möjligt med rörelse under skoldagen. Arbetet går under namnet Rörelsesatsning i skolan och är en del av en större nationell satsning

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som Riksidrottsförbundet fått för att göra en insats för mer rörelse i skolan. Arbetet startades 2018 och syftar till att bryta trenden av ökat stillasittande, förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Totalt sett är 570 skolor runt om i hela Sverige med och gör skillnad. I Norrbotten har satsningen totalt sett nått 60 skolor, varav ett djupare samarbete finns med ett 30-tal skolor. Vi har hittills nått skolor i Övertorneå, Överkalix, Älvsbyn, Gällivare, Luleå, Boden och Kalix.

- Vi kan inte se på när våra barn blir allt mer stillasittande. Det är ett samhällsproblem där vi med den kunskap och erfarenhet som Riksidrottsförbundet har är en del av lösningen. Sedan vi fick uppdraget har Riksidrottsförbundet kraftsamlat och ökar närvaron och kontakten med skolorna varje dag och i nuläget med rådande coronakris är idrott och rörelse viktigare än någonsin. Vi vill att rörelseförståelse blir lika självklart som läsförståelse för alla barn, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

RF-SISU Norrbotten erbjuder kompetens och kunskap om rörelseförståelse - vikten av att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet. Ju mer ovana barn är att röra på sig - desto högre blir tröskeln att börja och våga försöka - och att ta steget in i en idrottsförening. Forskning visar också att mer rörelse i skolan bidrar till bättre skolresultat.

I de skolor vi samarbetar med sker det idag många bra aktiviteter som leder till ökad rörelseförståelse. I Överkalix och Övertorneå kommun har en extra satsning på rastaktiviteter gjorts. I Luleå kommun inspirerar Fritidshemsutvecklarna till rörelse under den samlade skoldagen. Bland annat har en hopprepsutmaning genomförts utomhus under våren 2020 på 18 fritidshem, där man låtit barnen räkna antalet hopp under en begränsad tid. Under rådande coronakris är detta ett lyckat exempel på en meningsfull uteaktivitet som inspirerat till mer rörelse i skolan.

Totalt sett har vi utbildat närmare 1000 föräldrar, elever och pedagoger, genomfört otaliga rastaktiviteter och inspirerat till desto fler. Rörelsepauser, framtagande av handlingsplan, utveckling av skolmiljön och samarbeten med idrottsföreningar är andra sätt att öka rörelsegraden hos barnen. Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt vill vi nå de som inte rör på sig tillräckligt idag.

- Tillsammans med skolorna kan vi göra stor skillnad för våra barn gällande rörelsekompetens och glädjen till att vara aktiv på både skol- och fritid. Genom Riksidrottsförbundets arbete för ökad rörelseförståelse sänker vi trösklarna så att fler tar steget in i idrotten. Men fler insatser och mer resurser behövs, konstaterar Jonas Näslund, samordnare i Norrbotten.

För mer information kontakta:

Jonas Näslund
Samordnare för Rörelsesatsning i skolan
RF-SISU Norrbotten
Tel: 072-272 51 08
E-post: This is a mailto link