Hem / Egna nyheter / Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrotten i Norrbotten

Regeringens krispaket räcker inte för att kompensera idrotten i Norrbotten

En ny undersökning som presenteras idag visar att idrottsrörelsen drabbas hårdare av coronapandemin än man tidigare beräknat och att regeringens krispaket på 500 miljoner knappt täcker hälften av förlusterna.

Resultatet av den enkät som Riksidrottsförbundet skickat till landets idrottsföreningar visar att inställda evenemang och minskade intäkter landar på ett minus om 1,2 miljarder kronor fram till sista juni. För idrottsrörelsen i Norrbotten innebär det ett bortfall på nära 35 miljoner kronor.

Totalt har 3 000 idrottsföreningar svarat på Riksidrottsförbundets enkät. Det är knappt 20 procent av landets föreningar. I Norrbotten har 90 av totalt 676 idrottsföreningar svarat, vilket motsvarar en representation på ca 13 procent.

- Många idrottsföreningar har ännu inte svarat, men siffrorna ger oss insikt om hur hårt idrottsrörelsen i Norrbotten drabbats av den pågående pandemin, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef RF-SISU Norrbotten.

Ungefär 32 av de totalt 35 miljonerna som de 90 idrottsföreningarna i Norrbotten redovisat avser uteblivna intäkter och kvarvarande kostnader för inställda evenemang. De största summorna drabbar idrottsföreningarna med elitverksamhet, men även motionsverksamhetere drabbas hårt.

- Vi vet att evenamang är viktiga inkomstkällor och avgörande för genomförandet av de flesta idrottsföreningars verksamhet, säger Katarina Halvardsson.

Valborgsfiranden, bilbingo, Luleå Stadsmara, Piteå Summergames och flertalet cuper för barn- och ungdomar är några exempel på den omfattande evenemangsverksamheten som ställts in.

De övriga ca 3 miljonerna som idrottsrörelsen i Norrbotten redovisar i ekonomiskt bortfall handlar bland annat om uteblivna träningsintäkter som slår hårt mot barn- och ungdomsverksamhet och även motionsverksamhet för vuxna på gym- och styrketräningslokaler, samt studentaktiviteter på universitetet.

Vi ser att föreningar vidtar åtgärder för att parera de ekonomiska förlusterna genom att minska på anställd personal och köp av tjänst. Många föreningar genomför stödinsamlingar och försöker arbeta in intäkter till föreningen genom försäljning av exempelvis lotter.

Men en farhåga är att många föreningar behöver höja sina avgifter för att kunna fortsätta med en bra verksamhet, vilket är oroande för vi vill att alla ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar.

- Restriktionerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten är nödvändiga och följs av idrotten, men har slagit mycket hårt mot ekonomin för idrottsföreningarna i Norrbotten, säger Katarina Halvardsson.