Hem / Egna nyheter / Rebecka och Matilda unga ledare på kanotskolan

Rebecka och Matilda unga ledare på kanotskolan

Med en lärande miljö och kanotskolan som inkörsport lockas unga att ta på sig ledaruppdrag i Luleå Kajakklubb. Systrarna Rebecka och Matilda, 13 år och 15 år, reflekterar över vad lärandet betyder för dem och vilken trygghet det ger i ledarskapet.

De båda systrarna Rebecka och Matilda Blixt Rönnqvist är unga men de har redan testat på livet som idrottsledare. Parallellt med egen träning och tävling i Luleå Kajakklubb har de utbildats och medverkat som hjälpledare under klubbens årligen återkommande kanotskola för barn.

Rebecca_o_Matilda_Blixt_Ronnkvist_560pxbred.jpg
Systrarna Rebecka, Matilda och mamma Linda som också är engagerad i Luleå Kajakklubb.

Unga ledare framtidssäkrar verksamheten

För Luleå Kajakklubb är det en uttalad strategi att erbjuda de aktiva möjlighet att prova på ledarrollen. Det är ett sätt att framtidssäkra verksamheten och att ge klubbens aktiva möjlighet till personlig utveckling.

När årets kanotskola genomfördes var 8 av 17 ledare 15 år och yngre. Klubben menar att det skulle vara svårt att få till en högkvalitativ kanotskola som är rolig, trygg och säker för barnen som deltar utan de ungas insatser som hjälpledare.

- Det är kul att vara ledare. Jag har gått flera utbildningar för att förbereda mig. Kanotförbundets ”Lekande kanot” och ”Newcomer”, en ledarutbildning som särskilt riktar sig till unga i RF-SISU Norrbottens regi, säger Matilda, 15 år som i år var kanotskoleledare för andra gången.

- Inför kanotskolan träffades vi i lärgrupper för att gå igenom vårt uppdrag. Vi pratade om hur vi ska ta hand om varandra, om säkerhet och hur vi ska agera om någonting händer. Hur ska vi göra för att alla barn ska känna sig sedda? Träffarna var jättebra.

För 13-åriga Rebecka gav idrottsledarpremiären mersmak. Hon upplevde att lärgruppen gav henne bra koll, att ledarna kom samman och att hon blev trygg i rollen.

- Jag vill gärna fortsätta som ledare. Jag upplevde inget problem med att det fanns deltagare i nästan samma ålder som mig, säger Rebecka stolt.

Tror på livslångt lärande

Luleå Kajakklubb visar i ord och handling att de tror på det livslånga lärandet. Tid för utvärdering och reflektion är ett stående inslag i verksamheten. Efter träningar, efter arrangemang och efter kanonskolans alla dagar. På så sätt bäddar man för utveckling och ett ökat engagemang.

- Jag upplever att kanotskolan blivit bättre år från år. Vi reflekterar och utvärderar kontinuerligt och tar alltid med oss något nytt. Det är som att bygga på en bok, den fortsätter att växa i takt med att vi som individer och grupp utvecklas och lär oss nytt, säger Matilda eftertänksamt.

Alla får lite av alla

I år testade Luleå Kajaklubb ett nytt upplägg där hjälpledarna ingick i flera olika ledarteam. Ett på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen.

- Vi fick på så sätt ta del av flera personers ledarskap. Vi gavs möjlighet att reflektera över vad andra gör bra och vad vi vill ta med oss till vårt eget ledarskap. Alla får lite av alla, säger Matilda.

Vid dagens slut samlades kanotskolans alla ledare för utvärdering. Hur gick det idag, är det något som gick extra bra, ska vi göra något annorlunda? Folkbildningens och lärgruppens rätta element, där gruppen lär med och av varandra.

- Självklart vill vi fortsätta utbilda oss. Det här har varit kul. Kan man någonsin få för mycket kunskap, säger de båda systrarna.