Hem / Egna nyheter / Nätverk för fler evenemang i Norrbotten

Nätverk för fler evenemang i Norrbotten

Ett nybildat evenemangsnätverk vill utveckla Norrbotten till en stark och självklar evenemangsdestination. När olika samhällssektorer samverkar och politiken väljer att stödja – det är då det brukar uppstå magi.

Evenemang ger liv åt livet. Det blir allt tydligare ju längre tid som pandemin pågår. Människor i alla åldrar vittnar om att de saknar stimulansen av att få delta i cuper eller att anta utmaningar i motionslopp. Det handlar inte bara om själva idrottsupplevelsen utan om att berika livet med nya upplevelser, att besöka nya platser, kanske övernatta på ett favorithotell och vara en del i ett större sammanhang. Andra saknar känslan av att få vara en del i ett publikhav, som ivrigt hejar på när eliten gör upp eller lyssnar på artisten den alltid drömt om att få uppleva live.

För Norrbottens många duktiga och kompetenta arrangörer har det varit en prövningens år med inställda evenemang och bekymmersamma ekonomiska förluster. Vaccineringen har nu rullat i gång och det är dags att lyfta blicken och planera för en återstart, även om det kommer att krävas tålamod i en tid som ännu är osäker.

Den 10 mars skriver Olov Abrahamsson på ledarplats i tidningen NSD om hur stora idrottsevenemang inte bara genererar glädje och gemenskap, utan också inkomster för kommunerna och det lokala näringslivet. ”Besöksnäringen i Norrbotten har fått rejält med stryk av covid-19. Därför finns all anledning för alla goda krafter att samverka för att få fler stora arrangemang till regionen när pandemin väl är över.”

Under det senaste året har RF-SISU Norrbotten i samverkan med Region Norrbotten, Piteå Kommun, Luleå Business Region och Swedish Lapland Visitors Board arbetat för att startat upp ett regionalt evenemangsnätverk. Nätverket riktar sig till regionala och lokala aktörer/organisationer som arbetar med evenemang ur ett strategiskt perspektiv inom idrotts-, kultur-, upplevelse- och besöksnäring.  En första digital nätverksträff genomfördes i november 2020 och nästa är planerad till den 27 maj.

Nätverket är tänkt att bli ett naturligt forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser där aktörerna får kännedom om varandras förutsättningar och vilka evenemang som planeras under året. På sikt kan nätverket bidra till att stärka bilden av evenemangens betydelse för den regionala utvecklingen och att frågan lyfts upp i kommunala och regionala strategiska planer. Målet är att positionera Norrbotten som en självklar evenemangsregion. Med bättre samordning ökar chansen att få fler nationella och internationella evenemang till Norrbotten, spridda över alla säsonger.

Oavsett evenemangens storlek har de betydelse för människors vilja att bo och leva i Norrbotten. Evenemang skapar liv mellan husen. De ska vara hållbara ekonomiskt, miljömässigt och socialt och alla inblandade parter ska vinna på dem. De skapar förutsättningar för det lokala näringslivet att utvecklas och länets föreningsliv att blomstra.

I Norrbotten aviseras just nu flera stora industrisatsningar som kommer att vara i stort behov av ny arbetskraft. Med ett starkt föreningsliv och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och evenemang ökar chansen att människor väljer att flytta till länet och jobben. Norrbotten behöver vända den negativa befolkningsutvecklingen och dessa satsningar ger oss möjligheten. Samhällsekonomiskt är det viktigt att människor bosätter sig i länet i stället för att veckopendla till jobben.

Som företrädare för den norrbottniska idrottsrörelsen vill RF-SISU Norrbotten bidra till att evenemangsfrågan lyfts högre upp på dagordningen. Det finns stor potential och intresse i att få stora internationella och nationella evenemang till Norrbotten. Men vi vet också att det krävs samverkan, dialog och politiska beslut på kommunal och regional nivå för att ro hem arrangemang i knivskarp konkurrens med andra destinationer.

Det nybildade evenemangsnätverket är en bra start för att utveckla Norrbotten till en stark och självklar evenemangsdestination. När olika samhällssektorer samverkar och politiken väljer att stödja – det är då det brukar uppstå magi.

Leif Nordström
Ordförande, RF-SISU Norrbotten

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten

RF-SISU Norrbotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation med uppdrag att stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla den norrbottniska idrottsrörelsen.