Hem / Egna nyheter / Nationella råd: Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar

Nationella råd: Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar

Oavsett ålder blir det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning, samt att genomföra mindre läger och cuper. På grund av hög smittspridning kan det bli aktuellt med regionala restriktioner för Norrbotten.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat de föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till idrottsföreningar. Oavsett ålder är det från den 1 juni tillåtet att spela match och tävla i mindre omfattning samt att genomföra mindre läger och cuper.

Folkhälsomyndigheten har också gjort ett förtydliganden rörande hur begreppet "i mindre omfattning" kring match och tävling ska tolkas.

Läs mer på rf.se om vad som gäller nationellt från den 1 juni

Allvarligt smittläge i Norrbotten

- Smittspridningen i landet minskar nu kraftigt, men i Norrbotten är smittläget fortsatt mycket besvärligt. Vid Folkhälsomyndighetens presskonferens idag meddelade Region Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nysted att regionen ska informera om läget vid en presskonferens den 28 maj, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten.

- Vi får avvakta och se om det blir några lokala restriktioner i Norrbotten eller inte. Oavsett så var budskapet glasklart, vi måste fortsätta hålla uppe guarden och jobba för att få ned smittspridningen i länet, säger  Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten.

- I det läge vi befinner oss är det oerhört viktigt att vi både som privatpersoner, idrottsföreningar och förbund fortsätter att ta ansvar och bara genomföra verksamheter på ett smittsäkert sätt. Det ger oss snabbare en biljett till "friheten".