Hem / Egna nyheter / Max 8 i publiken i Norrbotten - och barnen kan fortsätta träna

Max 8 i publiken i Norrbotten - och barnen kan fortsätta träna

24 november träder förbudet mot allmänna sammankomster för mer än åtta personer i kraft. Länsstyrelsen i Norrbotten följer efter och beslutar om max 8 i publiken. Barn och unga födda 2005 och senare kan trots det nya förbudet fortsätta träna.

- Just nu är det inte helt enkelt att följa med i svängarna. Förbud, allmänna råd och diverse undantag bildar en snårskog som kan vara svår att navigera i, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef på RF-SISU Norrbotten.

- Vi på RF-SISU Norrbotten gör allt vi kan för att förmedla en så korrekt bild som möjligt och bringa ordning och reda i vad som gäller. Det akuta smittläget gör att vi alla behöver vara alerta. Beslut ändras snabbt. Vi förstår att det är en väldigt jobbig situation för alla som på något sätt är engagerade i idrotten, säger distriksidrottschefen bekymrat.

Vad är det som gäller för idrotten i Norrbotten egentligen?

Max åtta i publiken

Regeringen har beslutat att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare från den 24 november. Sedan den 1 november finns dock ett undantag där regeringen tillåter upp till 300 personer i sittande publik vid kultur- och idrottsevenemang.

I Norrbotten och i resten av Sverige har Länsstyrelserna beslutat att det nationella undantaget på 300 personer inte gäller. Istället är det 8 personer i sittande publik som gäller  från den 24 november och tills vidare i Norrbotten.

Hur kommer de sig att barn och unga kan fortsätta träna trots förbudet?

De lokala allmänna råd som gäller för idrotten i Norrbotten innebär att barn och unga födda 2005 eller senare får fortsätta träna under coronaanpassade former. Träningsverksamhet omfattas inte av förbudet mot fler än åtta deltagare eftersom träning inte är en offentlig tillställning. Här kan du läsa om de råd som gäller i Norrbotten.

-Riksidrottsförbundet efterlyser här ett klargörande från Folkhälsomyndigheten så att inga tvivel råder att barnen får fortsätta träna. Bakgrunden är att statsministern vid flera tillfällen sagt att gränsen på åtta personer ska vara "normerande" även för andra verksamheter, säger Katarina Halvardsson.

På Riksidrottsförbundets webb skriver ordförande Björn Eriksson: "Tills dess vi får andra signaler från Folkhälsomyndigheten anser vi att träning för barn och ungdomar födda 2005 och senare ska fortsätta utifrån de allmänna och lokala råd som gäller för idrottsträning." Läs artikeln "förtydligande behövs om barn och ungdomars träning".

Inga träningar, matcher och tävlingar för den som är född tidigare än 2005

Enligt de lokala allmänna råden för Norrbotten bör idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005  inte genomföras. Det gäller träningar, matcher och tävlingar.

Elitidrotten fortsätta att träna och tävla

Undantag för de skärpta allmänna råden för idrotten i Norrbotten görs för professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning.  

Allvarligt läge

- Smittläget är mycket allvarligt och vi behöver alla göra det vi kan för att förhindra smittspridning. De  närmaste veckorna kommer att påverka det vi gör lång tid framöver, säger Katarina Halvardsson.

-  Idrottsföreningarna ska i första hand vända sig till sitt specialförbund  (SF) eller specialidrottsdistriktsförbund (SDF) för att få specifika råd kopplat till sin idrott. Men vi har full förståelse för att det kan vara svårt för specialförbunden att hänga med i alla lokala råd och föreskrifter som finns i vårt avlånga land. Exempelvis har Norr- och Västerbotten som enda län just nu begränsningar som innebär att vi ska undvika resor inom och utom länen.

Lokala allmänna råden för Norrbotten på flera språk

På Region Norrbottens webb finns sammanfattad  information om de lokala allmänna råden för Norrbotten att ladda ned på flera olika språk.

Läs mer: RF:s coronainformation  RF-SISU Norrbottens lokala coronainformation