Hem / Egna nyheter / Luleå Boxningsklubb Rapp slår ett slag för lärgruppen

Luleå Boxningsklubb Rapp slår ett slag för lärgruppen

Lärgruppen är ett stående inslag i Luleå Boxningsklubb Rapps vardag. Tränargruppen träffas regelbundet för att utvärdera och hitta sätt att utveckla verksamheten. Resultatet? En stark gemenskap och ett större engagemang.

Det är lördag kväll och tränargruppen i Luleå Boxningsklubb Rapp har samlats för bowling, mat och så huvudnumret – lärgruppen där klubbens utveckling står på dagordningen.

-Vi brukar träffas i träningslokalen en gång i månaden för att prata om hur vi kan göra klubben bättre, säger Rebecka Nilsson Segerstedt som är ledare i klubben.

Den här gången har klubben lyxat till det och ses på restaurang. Efter en tuff coronatid där restriktionerna drabbat kontaktsporterna extra hårt kände klubben ett behov att få ihop gruppen.

- Inför lärgruppsträffarna brukar var och en få i uppdrag att fundera på utvecklingsområden. Vi går laget runt, lyssnar på synpunkter och så hittar vi sätt att genomföra idéerna, säger Rebecka.

- Även om vi är väldigt olika som personer så brukar vi tillsammans hitta bra lösningar som alla kan ställa sig bakom. Lärgruppen har gjort att vi kommit varandra nära, vi har blivit nästa som en liten familj. Det ökar engagemanget.

För Luleå Boxningsklubb Rapp har lärgruppen kommit att bli det forum som driver föreningen framåt. Tidigare fokuserade ledarstaben bara på de vardagliga frågorna som schemaläggning och tillsättning av träningar. Numera höjer man blicken och tittar på andra utvecklingsfrågor också. Träffarna ger gemenskap som i sin tur skapar engagemang. Förhoppningen är att det ska smitta av sig så att det blir enklare att rekrytera fler som vill vara med i gemenskapen och dra sitt strå till stacken.

- Lärgruppen är en enkel metod. Vi diskuterar och kommer fram till vad vi ska göra, hur vi ska göra och när det ska göras. Det flyter på, säger Rebecka.