Hem / Egna nyheter / LOK-stödet förändras 1 januari 2022

LOK-stödet förändras 1 januari 2022

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar i LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är det ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen. RF-SISU Norrbotten bjuder nu in till infoträffar.

Förändringarna i LOK-stödet ska leda till att man som förening tjänar på att engagera fler och nya barn och ungdomar, snarare än att engagera de redan aktiva barnen mer. Stödet ska bättre bidra till att målen i Strategi 2025 nås.

Förändringarnaberör endast beräkningsmodellen, när registrerade aktiviteter ska förvandlas till kronor och ören. Det påverkar inte föreningarnas rapportering.

På Riksidrottsförbundet webbplats får du fördjupad information om förändringen och hur LOK-stödet beräknas från 2022.

Inbjudan till digitala informationsträffar

RF-SISU Norrbotten bjuder in till digitala informationsträffar om förändringarna i LOK-stödet som införs den 1 januari 2022.

25 nov kl 12:00-12:45  Läs mer och anmälan

29 nov kl 19:00-19:45  Läs mer och anmälan