Hem / Egna nyheter / Leif Nordström fortsätter som ordförande

Leif Nordström fortsätter som ordförande

En enig årsstämma gav Leif Nordström fortsatt förtroende att svinga ordförandeklubban i RF-SISU Norrbotten. Fyra nya namn valdes in i styrelsen under årsstämman som genomfördes digitalt - för första gången i historien.

Så här ser RF-SISU Norrbottens nya styrelse ut:

Ordförande
Leif Nordström, Boden

Ledamöter
Carina Winsa, Luleå
Ulrica Åström, Luleå
Per, Åström, Luleå
Niklas Olsson, Boden
Sture Wiklund, Luleå (nyval)
Lars-Ola Särkimukka, Kiruna (nyval)
Harriet Martén, Morjärv (fyllnadsval)
Amanda Wigren, Luleå (fyllnadsval)

Till lekmannarevisorer valdes Bengt Augustsson och Marie Nilsson Lundberg.

Till valberedning valdes Robert Lindström, Gun-Britt Sandsten och Mattias Strand.