Hem / Egna nyheter / Idrottsföreningar bjuder på prova-på under Idrottens dag i Haparanda

Idrottsföreningar bjuder på prova-på under Idrottens dag i Haparanda

Fredag den 24 september arrangeras Idrottens dag på fem skolor i Haparanda. För första gången medverkar Haparandas idrottsföreningar i det landsomfattande evenemanget där över 400 skolor och 80 000 barn deltar.

Huvudarrangören Riksidrottsförbundet och RF-SISU Norrbotten vill att skolbarnen ska få möjlighet att känna rörelseglädje, träffa idrottsföreningar och förhoppningsvis hitta en aktivitet de gillar. Barn ska få känna att de kan, vill och vågar idrotta.

- Vikten av rörelse och gemenskap har under pandemin blivit tydligare än någonsin. Vi vet samtidigt att klyftorna mellan de som redan är aktiva och de som ännu inte hittat till idrottsrörelsen riskerar att växa. Att ha Idrottens dag i samarbete med skolor över hela landet gör att vi når alla barn som bäst behöver ges en chans att hitta glädjen i rörelse, en idrott och en lokal idrottsförening, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Det är skolor som är med i Riksidrottsförbundets och RF-SISU Norrbottens rörelsesatsning i skolan som har fått erbjudande om att anordna Idrottens dag. I Haparanda är det 5 grundskolor som valt att stå upp för barns rätt till idrott och hälsa; Grundsärskolan Eden, Marielundsskolan, Språkskolan, Nikkala Skola och Montessori Droppen. Satsningen sker i samarbete med skolor i utvalda områden där behovet antas vara störst. Urvalet grundar sig på ohälsotal, socioekonomisk profil och föreningsidrottens utbredning. Totalt deltar cirka 400 skolor och 80 000 barn i Sverige i Idrottens dag den 24 september. Idrottens dag är också en del av European Schools Sports day och EU:s satsning European Week of Sport. Haparandas skolbarn är alltså en del av något större, där skolbarn i hela 40 länder erbjuds minst 120 minuters rörelse under fredagen.

- Coronapandemin har gjort att stillasittandet ökat ännu mer. Vi är väldigt glada över gensvaret från idrottsrörelsen i Haparanda. Ett 10-tal idrottsföreningar kommer att bidra med rörelseglädje och prova-på-aktiviteter under dagen, säger Annemari Johansson, RF-SISU Norrbotten.

Idrott för alla hela livet är ett övergripande mål för idrottsrörelsen. Idrottens dag är ett medel för att nå dit.

Under pandemin har personer med olika typer av funktionsnedsättningar drabbats särskilt hårt. Därför känns det extra bra att barnen på grundsärskolan finns med och får möjlighet att knyta kontakter med ortens idrottsföreningar. Parasport Norrbotten finns också på plats med aktiviteter.

- Vår förhoppning är att alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, ska hitta något de gillar och som de sedan vill fortsätta med. Även de barn som idag rör sig minst. Idrottens dag har kraft att bygga broar mellan idrottsföreningarna, skolan och barnen. Vi vill ju att barn ska kunna, vilja och våga idrotta, säger Annemari och menar att detta är särskilt viktigt i östra Norrbotten där barnen rör sig alldeles för lite.

Skolor i Haparanda som är med på Idrottens dag

• Grundsärskolan Eden
• Marielundsskolan och Språkskolan
• Nikkala skola
• Montessori Droppen

Föreningar och förbund som är med på Idrottens dag

Marielundsskolan, Språkskolan, Grundsärskolan Eden
• HSKT Bandy
• Haparanda AIK Innebandy
• HSKT Brottning
• Haparanda FF Fotboll
• HSKT Friidrott
• Parasport Norrbotten
• BK Vråken Basket

Nikkala Skola
• Norrbottens Innebandyförbund
• Norrbottens Fotbollförbund
• Hornskroken Handboll

Montessori droppen
• HSKT Bordtennis


Om Idrottens dag

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag tillsammans med samtliga 19 RF-SISU distrikt (varav RF-SISU Norrbotten är ett) och lokala idrottsföreningar. Varje skola utformar sin egen dag.
Idrottens dag är också en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. I år deltar över 40 länder, med det gemensamma budskapet #BeActive.

Länk till idrottensdag.se

Om Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsningen i skolan är ett uppdrag som Riksidrottsförbundet fått från regeringen för att kraftsamla för mer idrott och rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen.

Mer om RF:s rörelsesatsning i skolan

Fakta om rörelse

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.