Hem / Egna nyheter / Idrottens dag - en av årets viktigaste dagar är snart här

Idrottens dag - en av årets viktigaste dagar är snart här

Fredag 24 september genomför Riksidrottsförbundet Idrottens dag på närmare 400 skolor i hela landet. I Norrbotten får barn på sju skolor i Pajala och tre i Haparanda glädjen att prova på idrotter och testa andra roliga rörelseaktiviteter.

Barn ska få känna att de kan, vill och vågar idrotta

Med Idrottens dag vill Riksidrottsförbundet att barn ska få känna att de kan, vill och vågar idrotta. Alarmerande många barn rör på sig alldeles för lite och coronapandemin har gjort att stillasittandet ökat ännu mer. De flesta skolor kommer att få besök av idrottsföreningar som ger barnen chans att prova på aktiviteter. Förhoppningsvis hittar barnen någon aktivitet de gillar och som de sedan vill fortsätta med.

- De skolor som i år är med på Idrottens dag är alla med i Riksidrottsförbundets och RF-SISU Norrbottens Rörelsesatsning i skolan. Skolorna har fått erbjudande om att anordna Idrottens dag och att visa att de står upp för barns rätt till idrott och hälsa, säger RF-SISU Norrbottens Idrottskonsulent Krister Andersson.

- Rörelsesatsningen i skolan är ett uppdrag från regeringen som handlar om att kraftsamla för mer idrott och rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen, säger RF-SISU Norrbottens idrottskonsulent Krister Andersson.

Coronapandemin har slagit väldigt hårt mot länets idrottsföreningar. Många barn och unga har lämnat idrotten eller tagit en paus. Riksidrottsförbundets statistik visar att ungdomsidrottandet i Norrbotten minskat mest i hela landet under coronaåret. 

- I år är Idrottens dag kanske viktigare än någonsin. Barnen behöver hitta tillbaka till idrotten och de som ännu inte hittat dit behöver få en bra väg in. Under Idrottens dag får idrottsföreningarna och barnen möjlighet att mötas och ha kul tillsammans, säger Krister Andersson som gläds över att så många idrottsföreningar varit positiva till att medverka i Idrottens dag.

De här skolorna är med på Idrottens dag

Pajala kommun

Gårdsbyskolan Korpilombolo
Sattajärvi skola
Smedskolan Pajala
Pajala Centralskola
Grundsärskolan Pajala
Tärendö Centralskola
Kangos kultur- och ekologiskola

Haparanda kommun
Nikkala skola
Särskolan Eden
Marielundsskolan/Språkskolan

Om Idrottens dag

Nationellt är det Riksidrottsförbundet som står bakom Idrottens dag, som är en del av European School Sports Day. Dagen genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa och EU:s satsning European Week of Sport.

Läs mer på www.idrottensdag.se

Se filmen från Idrottens dag på skolor i Haparanda 2020.

Fakta om rörelse

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Om Rörelsesatsningen i skolan

Läs mer om Riksidrottsförbundets Rörelsesatsning i skolan