Hem / Egna nyheter / Idrotten påverkas av lokala allmänna råd för Norrbotten

Idrotten påverkas av lokala allmänna råd för Norrbotten

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Norrbotten fattat beslut om skärpta allmänna råd i Norrbottens län. Detta är något som också påverkar idrotten i länet.

Dessa lokala allmänna råd gäller från onsdag den 11 november till och med den tisdag den 8 december.  Perioden kan komma att förlängas.

Nedan ser du en inspelning av en infoträff som genomfördes den 11 november, där Riksidrottsförbundets säkerhetschef Lena Sahlin och distriktsidrottschef Katarina Halvardsson berätar om vad råden innebär för norrbottnisk idrott.

Allmänna råd som idrottsrörelsen berörs av:

✔️Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

✔️Avstå från att göra onödiga resor såväl inom och utom regionen. Om det krävs att man genomför en resa är det viktigt att den görs på ett smittsäkert sätt genom att man begränsar antalet nya kontakter så mycket som möjligt.

✔️Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Inte heller professionella idrottare som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning berörs (definition av yrkesmässig idrott hittar du här). Smittskyddsläkaren betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar inomhus, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.

✔️Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

✔️Alla verksamheter, till exempel butiker, köpcenter, idrottsanläggningar och allmänna mötesplatser i Norrbotten bör vidta åtgärder så att var och en som besöker verksamheten erbjuds en smittsäker miljö och ska ha möjlighet att följa de allmänna råden om fysisk distans och handhygien vid lokala utbrott av Covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Läs om de allmänna råden och om coronakrisen på Folkhälsomyndighetens hemsida samt hos Region Norrbotten.

Det här innebär de skärpta råden för idrotten i Norrbotten

Idrottsverksamhet för personer födda tidigare än 2005 bör inte genomföras

  • Gäller träning, matcher och tävling

Undantag görs för verksamhet där utövare har idrottsutövningen som yrke. Där gäller de allmänna råden fortsatt.

Träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare får genomföras

Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg:

  • Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.
  • Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med idrottsutövande
  • Idrottsverksamhet ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus

Möten genomförs digitalt

Fysiska möten görs om till digitala träffar. Här kan du läsa mer om verktyg för digitala möten och utbildningar.

Skapa goda möjlighet för val som minskar risken för smittspridning

Riksidrottsförbundet uppmanar förbund och föreningar att skapa goda möjligheter för föreningar, idrottsutövare och ledare att göra kloka val för att minska risken för smittspridning utan att det får ekonomiska eller idrottsliga konsekevenser

Begränsningar av publik vid allmänna sammankomster

✔️Länsstyrelsen har beslutat att begränsa publikantalet vid allmänna sammankomster till 50 personer under tiden 11 november till och med 8 december. 

Frågor och funderingar

Med anledning av dagens beslut uppstår naturligtvis många frågor. Inom idrottsrörelsen får vi hjälpas åt för att underlätta att ta kloka beslut utifrån restriktionerna och respektive idrott.

Frågor kan ni ställa till:

✔️Era respektive förbund med idrottsspecifika frågor. I vår sökmotor hittar du kontaktuppgifter till ditt Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Specialförbund (SF).

✔️Era respektive kommuner eller annan hyresvärd med frågor om vad som gäller i de idrottsytor som ni nyttjar.

✔️Allmänna frågor om Covid -19 och idrott kan ni ställa till This is a mailto link

✔️Om ni önskar bolla eller sortera era frågor kan ni kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Norrbotten.

Mer information om idrotten och coronapandemin

✔️Följ Riksidrottsförbundets uppdateringar om idrottsrörelsen och coronakrisen här.

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidrottsförbundet har tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram rekommenderade riktlinjer om föreningen har drabbats av bekräftad smitta. Läs mer här.

Sök stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Det finns stöd att söka från RF-SISU Norrbotten för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar. Läs mer här.

Nu hjälps vi åt att hålla i och hålla ut

Idrottsrörelsen i Norrbotten har tagit ansvarsfulla beslut och ställt upp på ett fantastiskt sätt under pandemin. Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar, ledare och medlemmar. Nu går vi dock in i ett skarpare läge eftersom smittspridningen ökar i vår region.

Vi behöver nu ta ett gemensamt ansvar att följa de skarpa allmänna råden. Vi som älskar rörelseglädjen, gemenskapen och spänningen, som idrottsrörelsen skapar, kan göra skillnad. För att vi ska kunna träna och tävla, som vi önskar i framtiden, behöver vi nu mer än någonsin ta gemensamt ansvar som individer, föreningar och förbund.

Nu ser vi till att hjälpas åt att hålla i och att hålla ut!