Hem / Egna nyheter / Föreningar kan söka stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Föreningar kan söka stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Nu kan du söka stöd från RF-SISU Norrbotten för att anpassa sättet att träna under coronaepidemin. Det handlar om utrustning till utomhusträning, kostnader för annorlunda idrottsverksamhet och ändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.

Med stödet vill Riksidrottsförbundet skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. 

Formellt innebär beslutet att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona. Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel. Det går också att få stöd för förändrat anläggningsbehov på grund av stängda hallar.

För föreningar som bedriver verksamhet för nyanlända och asylsökande finns också möjligheter att få stöd till anpassning av verksamheten, oavsett utövarnas ålder i gruppen.

– Det känns jättebra att RF-SISU Norrbotten kan erbjuda ett stöd som hjälper föreningarna att ställa om verksamheten, så att den bedrivs på ett säkert sätt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Idrottsrörelsen vill medverka till att risken för smittspridning i samhället minskar, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef. 

– Föreningarnas insatser är ovärderliga. De ger barn och unga en trygg plats och utlopp för sitt rörelsebehov i en tid som på många sätt skrämmer. Idrottsledare som ställer om, tänker utanför boxen, och hittar nya sätt att träna gör en stor samhällsinsats, säger Katarina Halvardsson.

Här kan du läsa om RF-SISU Norrbottens stöd för att anpassa träningsverksamhet kopplat till coronaepidemin