Hem / Egna nyheter / Få RF:s förtjänsttecken - svensk idrotts högsta utmärkelse

Få RF:s förtjänsttecken - svensk idrotts högsta utmärkelse

RF-SISU Norrbotten vill få in in förslag på personer som är kvalificerade att få svensk idrotts högsta utmärkelse - RF:s förtjänsttecken. Utmärkelsen delas ut under högtidliga former i samband med Riksidrottsmötet i Uppsala i maj 2023.

Om RF:s förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med  Riksidrottsmötet, denna gång 26-28 maj 2023 i Uppsala.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år
  • i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år
  • utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk)
  • genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

RF-SISU Norrbotten önskar få in förslag på kandidater

RF-SISU Norrbotten har rätt att föreslå kandidater till RF:s förtjänsttecken. Vi vill därför få in förslag på  idrottsledare som uppfyller kriterierna för utmärkelsen.

Ansökan med uppgifter om kandidaten senast den 15 september 2022

Gör så här:

1. Spara ansökan på din dator (ladda ner skrivbar ansökan i word-format)

2. Fyll i ansökan på din dator och spara ansökan.

3. Skicka den komplett ifylld ansökan till This is a mailto link. Märk e-posten med "Ansökan RF förtjänsttecken".

Handskrivna ansökningar behandlas inte!