Hem / Egna nyheter / Få RF:s förtjänsttecken - svensk idrotts högsta utmärkelse

Få RF:s förtjänsttecken - svensk idrotts högsta utmärkelse

RF-SISU Norrbotten vill få in in förslag på personer som är kvalificerade att få svensk idrotts högsta utmärkelse - RF:s förtjänsttecken. Utmärkelsen delas ut under högtidliga former i samband med Riksidrottsmötet i Uppsala i maj 2021.

Om RF:s förtjänsttecken

Förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Det instiftades år 1910 och fanns från början i både guld och silver men sedan 1911 har det endast funnits i guld. Mottagare föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distrikt och utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med  Riksidrottsmötet, närmast 28-30 maj 2021 i Uppsala.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år
  • i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år
  • utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk)
  • genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

RF-SISU Norrbotten önskar få in förslag på kandidater

RF-SISU Norrbotten har rätt att föreslå kandidater till RF:s förtjänsttecken. Vi vill därför få in förslag på  idrottsledare som uppfyller kriterierna för utmärkelsen.

Vi behöver få in ansökan med uppgifter om kandidaten senast söndag den 20 september 2020

Så här gör du:

Spara ansökan på din dator (ladda ner skrivbar ansökan)

Fyll i den med de efterfrågade uppgifterna. 

Maila sedan den komplett ifyllda ansökan till e-post: This is a mailto link

Märk din ansökan med "RF Förtjänsttecken"

OBS! Ansökan måste fyllas i på datorn, handskrivna ansökningar kan ej behandlas!