Hem / Egna nyheter / Erbjudande till Haparandas idrottsföreningar: Bjud in till prova-på-aktiviteter

Erbjudande till Haparandas idrottsföreningar: Bjud in till prova-på-aktiviteter

Idrottens dag i Haparanda den 25 september coronaanpassas och byter form. Det ger idrottsföreningar i Haparanda förändrade möjligheter att knyta kontakt med ortens skolbarn. Nu erbjuds föreningarna att bjuda in till prova-på-aktiviteter på hemmaplan.

En tanke med Idrottens dag i Haparanda är att föra samman barnen och idrottsföreningarna. Att ge barnen möjlighet att hitta en aktivitet som de gillar och som de gärna vill fortsätta utöva. Läs mer om vad en coronaanpassad Idrottens dag i Haparanda innebär.

I Haparanda var det tänkt att kommunens skolor skulle samlas till en gemensam Idrottens dag på Gränsvallen, med idrottsföreningar på plats. Nu blir det inte så utan varje skola erbjuds istället möjlighet att arrangera Idrottens dag på hemmaplan i sin egen närmiljö, under enkla former och utan föreningsmedverkan, allt för att minska risken för smittspridning.

Som ett alternativ till den mötesplats och rekryteringsmöjlighet som Idrottens dag på Gränsvallen skulle ha varit erbjuder vi nu idrottsföreningar möjlighet att bjuda in till en egen prova-på-aktivitet, hemma i den egna föreningen.

Erbjudande till idrottsföreningarna: Bjud in Haparandas skolungdomar till en prova-på-träff

Knyt kontakt med och rekrytera fler till er verksamhet - bjud in ortens skolbarn till en prova-på-aktivitet i föreningen. Träffen ska vara kostnadsfri och äga rum på kvällstid eller under en helg under tidsperioden 1 oktober- 31 november 2020. Arrangemanget ska vara anpassat efter gällande lagar, råd och riktlinjer för att minska risken för smittspridning.

Vi behöver er anmälan senast 10 september

Fyll i formuläret nedan med uppgifter om föreningen samt datum, tid, plats, målgrupp, anmälningsförfarande, kontaktperson med mera. RF-SISU Norrbotten sammanställer alla prova-på-träffar i kommunen och delar ut info under Idrottens dag samt sprider på annat sätt.

Till formuläret för anmälan av prova-på-aktivitet i förening

Frågor besvaras av RF-SISU Norrbottens idrottskonsulent Krister Andersson.


Fakta om Idrottens dag

Fredagen 25 september 2020 arrangerar Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. I Norrbotten är RF-SISU Norrbotten ansvarig för Idrottens dag och kontakten med skolorna och idrottsföreningarna, i samverkan med Haparanda kommun.

Mer information:

Idrottensdag.se (arrangemangets nationella webbplats)

Lokal information för skolor och idrotten i Norrbotten

Om Idrottens dag i Haparanda