Hem / Egna nyheter / Enkät för idrottsföreningar och ledare i Norrbotten - med sikte på återstarten

Enkät för idrottsföreningar och ledare i Norrbotten - med sikte på återstarten

Aktivitetsnivån för barn och unga i Norrbotten minskade med alarmerande 19% hösten 2020. Besvara vår enkät och hjälp oss att förstå vilka behov din idrottsförening/din träningsgrupp har för att återstarten efter pandemin ska bli så bra som möjligt.

Ett allvarligt läge gör en bra återstart extra viktig

Nu har vi levt i drygt ett år med coronapandemin. Nyligen presenterades preliminära LOK-stödssiffror som visar att Norrbottens idrottsföreningar tappat över 19 procent av sina idrottsaktiviteter för barn och unga under hösten 2020. Norrbotten är ett av de län som tappat allra mest i landet. Det är allvarligt!

Enkäten ska hjälpa oss förstå och forma ett kommande återstartsstöd

Vi behöver er hjälp att förstå vilka behov idrottsföreningarna i Norrbotten har framåt, för att återstarten efter pandemin ska bli så bra som möjligt. Det kan handla om allt från ekonomiska stöd, kommunala insatser till utbildning av ledare. Kort sagt, ju bättre bild vi får, desto större chans har vi att påverka regionen och länets kommuner, men också se hur vi som stödorganisation kan bidra till att ge er det stöd som behövs.

Besvara enkäten senast den 2 maj

Det är otroligt värdefullt om du och din förening vill vara med i RF-SISU Norrbottens kartläggning. Enkäten tar ca tio minuter att besvara. Vi vill ha ditt svar senast den 2 maj 2021.

"Enkäten för föreningar och ledare i Norrbotten - med sikte på återstarten" kan besvaras både av föreningsrepresentanter och enskilda idrottsledare. Allas tankar och inspel är viktiga.

Svara på enkäten

Tack för ditt engagemang!


Besvara också Riksidrottsförbundets föreningsenkät - ett år med corona

Riksidrottsförbundet arbetar löpande med att kartlägga idrottens utmaningar kopplade till corona. Just nu vill också Riksidrottsförbundet ha er hjälp, där de ber föreningar i hela landet att beskriva föreningens vardag och verklighet genom krisen i "Föreningsenkäten - ett år med corona". RF:s enkät besvaras i IdrottOnline av föreningsföreträdare senast den 2 maj.

Vi är alltså väldigt tacksam om föreningarna har möjlighet att besvara både RF-SISU Norrbottens enkät  och RF:s enkät, då de båda enkäterna har olika fokus och sammantaget ger oss en bra bild av läget. 

Här kan du läsa om hur du besvarar RF:s föreningsenkät - ett år med corona.