Hem / Egna nyheter / Efter coronarapporten: "Riskerar dramatiska följder för folkhälsan"

Efter coronarapporten: "Riskerar dramatiska följder för folkhälsan"

Kraftig nedgång av aktivitetsnivåer. Föreningar som känner oro för ekonomi, vikande engagemang bland ledare samt risken att förlora idrottande barn och ungdomar för gott. –Norrbotten har drabbats hårt, säger distriktsidrottschef Katarina Halvardsson.

Bilden av en idrottsrörelse som fortfarande lider av pandemins följdverkningar framkommer av Riksidrottsförbundets senaste rapport Två år med corona. Rapporten ger en samlad bild av föreningsidrottens mående efter två år med restriktioner och begränsningar.

Barn och unga har lämnat – var 5:e deltagartillfälle borta i Norrbotten

I rapporten framgår hur många idrottsaktiviteter som genomfördes i föreningarna under 2021 jämfört med 2019, det senaste ”normalåret” före pandemin.

På riksnivå har antalet aktiviteter för barn och unga (7-25 år) minskat med runt 13 procent. Ett lika stort tapp syns vad gäller deltagartillfällen – det vill säga det totala antalet ”närvarostreck” för barn och unga vid träningar, matcher, tävlingar etc. 

– Tyvärr ser vi att den norrbottniska idrottsrörelsen drabbats hårdare än landet som helhet. I Norrbotten har vi tappat mer än var femte deltagartillfälle. 800 färre barn och unga har gått till träningen varje dag, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef på RF-SISU Norrbotten bekymrat.

– Det hoppfulla är den kämpaglöd som vi vet finns i föreningarna. Men det kommer behövas ett långsiktigt stöd från både regeringen, regionen och kommunerna för att komma tillbaka till de nivåer som rådde före pandemin.

Oro kring ekonomi och engagemang

Orosmolnen i föreningarna är flera. Ekonomin har försämrats under pandemin, trots stöd från staten och kommunerna. Särskilt i de större föreningarna är den ekonomiska situationen en utmaning. Och lite mer än var tredje idrottsförening upplever att de har haft svårt att behålla ideella ledare, förtroendevalda och funktionärer.

– När föreningarna var tvungna att minska på tävlingar, träningar och social verksamhet slutade många barn och unga idrotta. Tillsammans med dem försvann även ideella tränare, ledare och förtroendevalda. Det har blivit svårare att engagera föräldrarna. Under pandemin var de utestängda från verksamheten och nu är det inte längre lika självklart att hjälpa till. Det blir en ond cirkel som vi måste vända, en förening driver inte sig själv, säger Katarina Halvardsson.

Utbildningsskuld efter pandemin

Under pandemiåren har folkbildningen i Norrbotten nästan halverats sett till utbildningstimmar. Det är väldigt allvarligt. När människor inte möts och samtalar med varandra avstannar utvecklingen i föreningen, engagemanget minskar och konflikter uppstår lättare.

– RF-SISU Norrbottens idrottskonsulenter har en nyckelroll i att ge idrotten kraft att komma tillbaka. Vi har kompetens att guida föreningarna framåt, utbilda ledare och ge dem den energikick och hjälp till utveckling som de så väl behöver, säger Katarina.

Vi kommer anstänga oss men behöver stöd

Signalen som rapporten skickar kan inte vara tydligare menar distriktsidrottschefen och utvecklar. 

– Vi inom idrottsrörelsen behöver anstränga oss till det yttersta för att få de unga att vilja idrotta. Vi behöver kraft att skapa idrott igen och få fart på idrottsrörelsens folkbildning. Men för att lyckas med återstarten och återhämtningen behöver föreningarna och idrottens stödorganisationer i flera år framöver få extra stöd av det offentliga, från det statliga hela vägen ner till det lokala planet. 

– Det här kan inte heller förklaras som enbart en tillfällig corona-svacka. Under lång tid har vi sett hur barn och unga rör sig allt mindre. Därför behövs krafttag i hela samhället för att vända den utvecklingen. Annars riskerar vi dramatiska följder för folkhälsan, säger hon.

Rapporten Två år med corona

LOK-stödsstatistik 2021