Hem / Egna nyheter / Distriktsidrottschefen: Coronapandemin slår hårt mot länets idrottsföreningar

Distriktsidrottschefen: Coronapandemin slår hårt mot länets idrottsföreningar

RF-SISU Norrbotten har intervjuat 75 idrottsföreningar i länet om effekterna av coronakrisen. Läget är allvarligt och hela 88% uppger att de känner mycket stor oro för hur pandemin fortsatt ska påverka föreningens verksamhet under 2021.

Under november månad 2020 genomförde RF-SISU Norrbotten telefonintervjuer med 75 av länets idrottsföreningar om hur de upplever läget med tanke på corona. Föreningarna representera 35 olika idrotter i alla länets kommuner, jämnt fördelade mellan individuella idrotter och lagidrotter.

- Undersökningen visar att idrottsföreningarna har det jättetufft. Hela 70% uppger att coronakrisen har haft en mycket stor påverkan på verksamheten under 2020, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef.

Ju längre pandemin pågår desto mer märkbar blir effekterna för idrottsrörelsen.

- I media lyfts oftast elitidrottsföreningarnas svårigheter upp. Men vi ska komma ihåg att även en mycket stor andel av länets övriga idrottsföreningar har det riktigt tufft just nu.

- 88% av de tillfrågade föreningarna uppgav att de kände mycket stor oro för hur pandemin kommer att påverka föreningens verksamhet även under 2021, säger Katarina Halvardsson bekymrat.

Utmaningar på många plan

Föreningarna upplever bekymmer och påverkan på många olika plan. Minskade intäkter från sponsorer, minskad möjlighet till försäljning, biljettintäkter och inställda evenemang har orsakat ekonomiska svårigheter för många föreningar. Men i rundringningen lyfts också de mjuka värdena fram. Coronapandemin upplevs som ett hot mot grunden i den ideella idrottsrörelsen, både på kort och lång sikt. Idrottens kärna; idrott för alla hela livet, glädje, gemenskap, demokrati och delaktighet, sätts på hårda prov och det finns en risk att pandemin åstadkommer skador för lång tid framöver.

- Det sociala kittet som binder samman föreningsmedlemmarna har till stor del saknats sedan i mars 2020. Gemensamma träningar, medverkan i cuper, läger och arbetet med egna tävlingsarrangemang binder samman föreningsmedlemmarna, säger distriktsidrottschefen.

Många frågor och få svar

Hur coronapandemin kommer att påverka idrottsrörelsen långsiktigt kan vi bara vänta och se. Kommer föreningens ideellt engagerade att hitta tillbaka till verksamheten igen? Hur många barn och unga kommer vi ha tappat på vägen? Frågorna är många och svaren få. Nu väntar hela den norrbottniska idrottsrörelsen med spänning på vad som kommer att hända med restriktionerna efter den 7 februari. Kommer kommunala anläggningar kunna öppna upp igen för de som är födda 2004 och tidigare?

-Ungdomar i gymnasieåldern och vuxna har drabbats extra hårt av restriktionerna. Föreningsledare flaggar för att ungdomarna är mindre motiverade nu när träningar inte har kunnat genomföras som vanligt. De har ju inte heller fått delta i tävlingar och matcher under en mycket lång tid.

Stöd från omvärlden behövs

För att mildra de ekonomiska effekterna behöver idrottsföreningarna stöd från omvärlden. RF-SISU Norrbotten har omfödelat Idrottslyftsmedel för att kunna erbjuda stöd till materialinköp för föreningar som behövt ställa om verksamhet och flytta träningen utomhus. Här kan du läsa mer om stödet.

Via Riksidrottsförbundet har föreningar som drabbats av stora ekonomiska förluster haft möjlighet att ta del av regeringens kompensationsstöd - som ett sätt att mildra effekterna. Men långt ifrån alla föreningar har uppfyllt kriterierna för att söka stödet. Stödet har varit inriktat på att hjälpa föreningarna att överleva och har i snitt bara ersatt 43% av de ekonomiska förlusterna. Vad som händer med kompensationstödet för 2021 är ännu oklart. Riksidrottsförbundet jobbar nu hårt för att regeringen ska tillföra mer medel för att trygga verksamheten även efter mars 2021.  

Många kommuner i länet har infört extra ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna under pandemin. Stödet kan se olika ut men RF-SISU Norrbotten välkomnar initiativ som gör att föreningarna orkar kämpa vidare och inte går under. Det är viktigt både för folkhälsan och för samhället i stort.

- Vi ser gärna att kommunerna erbjuder föreningarna gratis hyra i kommunens idrottsanläggningar och möteslokaler. För de föreningar som själva driftar eller äger en anläggning, alternativt hyr lokalen av någon annan än kommunen behövs också extra stöd i många fall.  

- Ett  stort orosmoln för idrottsföreningarna är vad som ska hända med LOK-stödet, ett viktigt tillskott till föreningens ekonomi som är kopplat till hur många idrottsaktiviteter och deltare föreningen haft i verksamheten. Här vädjar vi till kommunerna att hantera det kommunala LOK-stödet på samma sätt som RF gjort vid fördelningen av det statliga stödet. Ingen förening ska behöva drabbas av ett stort intäktsbortfall även om verksamheten tillfälligt gått ned på grund av pandemin, säger Katarina Halvardsson.

Allt är inte negativt

Men allt är inte nattsvart. 25% av föreningarna kan se att pandemin har lett till något positivt, om än liten grad.

- Flera idrottsföreningar menar att breddidrotten har påverkats positivt och att omställningen har gjort att man tvingats hitta nya sätt att träna. Det är utvecklande och ligger i linje med Strategi 2025, idrottens utvecklingsresa. Den digitala utvecklingen är också välkommen, med möjlighet att delta i digitala utbildningar och anordna digitala träffar, träningsutmaningar, styrelsemöten och årsmöten, säger Katarina Halvardsson.

- Ett ljus i mörkret är att utomhusidrotter som golf och sportdykning har märkt av ett ökat intresse, tvärt emot många andra idrotter. Tyvärr uppger 30% av intervjuade föreningar att de har tappat medlemmar. Och rädslan finns att tappet ska bli stort nu när medlemsavgiften för 2021 ska betalas in. Det är bekymmersamt, slår distriktsidrottschefen fast.

Se också inslag i TV-4: Riksidrottsförbundet kräver miljadstöd "Drabbas enormt hårt"

Coronapandemin - det här gäller för idrotten i Norrbottens just nu