Hem / Egna nyheter / Dags att söka evenemangsstöd för perioden 29 september till 16 januari

Dags att söka evenemangsstöd för perioden 29 september till 16 januari

För föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang, exempelvis ungdomscuper och motionslopp, och drabbats ekonomiskt finns det nu möjlighet att ansöka om kompensationsstöd från RF.

Ansökan är öppen till och med 28 februari och avser enskilda evenemang som har genomförts, genomförts i reducerad utsträckning eller ställts in under perioden 29 september 2021 till 16 januari 2022.

Föreningen kommer antingen behöva påvisa att den ekonomiska skadan beror på tidigare restriktioner (fram till 28 september), eller de restriktioner som gällt för perioden 23 december till 16 januari med avrådan att genomföra vissa typer av evenemang. Ordinarie tränings- och tävlingsverksamhet kommer inte att kompenseras i denna ansökningsomgång utan enbart enskilda idrottsevenemang. Om en förening har flera evenemang under perioden går det att söka för vart och ett av dessa. Den sammanlagda ekonomiska förlusten i relation till tidigare år/budget måste dock uppgå till minst 50 000 kronor eller 10 procent av årsomsättningen.

Idrottsföreningar ansöker om kompensationsstöd inloggade i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Behöriga att ansöka är de i IdrottOnline angivna rollerna Ordförande, Kassör och Idrottsmedel firmatecknare.

Mer information på Riksidrottsförbundets webbplats

Regler och riktlinjer

Frågor och svar om stödet

Vi tipsar om

Regeringens evenemangsstöd (länk till Skatteverkets webbplats)