Hem / Egna nyheter / Årsstämmor 2020 - ett formellt avslut för NIF och SISU

Årsstämmor 2020 - ett formellt avslut för NIF och SISU

Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten bjuder in till årsstämmor för respektive organisation, söndagen den 26 april 2020 i Luleå. I samband med årsstämmorna genomförs även en SDF-konferens.

Vid Riksidrottsforum den 10 november 2018 beslutades att DF och SISU-d i de 19 distrikten sammanläggs till en juridisk person från och med den 1 januari 2020. Vid de aktuella stämmorna på regional nivå ska nu de slutliga frågorna för respektive distrikt behandlas.

Tillsammans summerar vi det gångna verksamhetsåret samt fastställer räkenskapsåret för respektive organisation. Efter det genomförs den praktiska sammanläggningen, enligt beslut fattat vid den extra årsstämman i april 2019. Den juridiska personen SISU Idrottsutbildarna avslutas och sammanläggs med Norrbottens Idrottsförbund till RF-SISU Norrbotten.

Här hittar du allt om årsstämmorna.