Hem / Egna nyheter / Kraftig minskning av barns och ungas idrottande i Norrbotten

Kraftig minskning av barns och ungas idrottande i Norrbotten

En färsk nationell sammanställning visar en historisk minskning av idrottsaktiviteter under våren 2021. I Norrbotten var tappet hela 28% bland barn och unga. För personer med funktionsnedsättning var minskningen 73%.

Riksidrottsförbundet har tagit fram preliminära siffror för antal aktiviteter/deltagartillfällen för våren  2021 som baseras på föreningars LOK-stödsansökningar (LOK = statligt lokalt aktivitetsstöd). Siffrorna grundar sig på närmare 9 000 föreningsansökningar i hela landet och jämförs med samma period 2019. Hallidrotter och kampsporter minskade mest i antal aktiviteter.

Norrbotten bland de som tappat mest

I Norrbotten visar de preliminära sifforna en mycket oroande trend där tappet är långt större än riksgenomsnittet.

  • De norrbottniska föreningsaktiviteterna minskade från 731 000 deltagartillfällen våren 2019, till 525 000 motsvarande period 2021.
  • Tappet motsvarar 28 %, att jämföra med det nationella snittet 17,6 %.

I tabellen nedan ser du minskningen av deltagartillfällen i idrottsföreningarnas verksamhet - fördelat per ålderskategori för våren 2021 jämfört med samma tid 2019.

Ålderskategori

Minskning antal deltagartillfällen Minskning i Norrbotten % Minskning riksgenomsnitt %
Totalt alla åldrar 206 000 27,9 % 17,6 %
7-12 år 79 700 26,6 % 15,9 %
13-16 år 57 400 22,6 % 13,6 %
17-20 år 39 000 32,6 % 20,6 %
21-25 år 32 000 47,0 % 37,6 %

 

Läget för de 25 största idrotterna i Norrbotten

Riksidrottsförbundets sammanställning visar att 23 av de 25 största idrotterna i Norrbotten har minskat verksamheten kraftigt, några så mycket som 80-90 %. Bara orientering och tennis har ökat sin verksamhet om man jämför våren 2021 med samma period 2019.

Statistik_LOK-Norrbotten_våren_2021_corona_t_webb.png

Tufft jobb att komma tillbaka

- Den nedstängning som varit under pandemin har satt sina tydliga spår. Idrottsföreningar och dess ideella ledare har ett väldigt tufft jobb framför sig att "komma tillbaka". Om idrotten ska lyckas rekrytera, återrekrytera och behålla barn, unga och vuxna då måste idrottsrörelsen ges ett långsiktigt stöd för att orka och klara av utmaningen. En lyckad återstart är viktig för idrottsrörelsen, men det är också viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. säger Katarina Halvardsson.

- Vid sidan av att antalet deltagartillfällen minskat så har coronaåret har också lett till att människor inte haft samma möjligheter att mötas, samverka, utbilda sig och utveckla verksamheten tillsammans. Det får vi inte heller glömma bort.

Riksidrottsförbundets sammanställning visar också att coronapandemin har slagit hårt mot landets aktiva med funktionsnedsättning. Deltagartillfällena under våren 2021 minskade med hela 70 procent i landet jämfört med 2019. För Norrbotten var minskningen ytterligare några procentenheter större.

- Sifforna är oerhört nedslående. Vi vet vad idrotten betyder för så många med gemenskap, tillhörighet och att må bra, säger Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef RF-SISU Norrbotten.

Läs Riksidrottsförbundets nationella rapport om LOK-stöd 2021


Fakta om LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF.