Hem / Egna nyheter / 103 föreningar i Norrbotten får coronastöd innan midsommar

103 föreningar i Norrbotten får coronastöd innan midsommar

Idag börjar stödet betalas ut till de föreningar i Norrbotten som drabbats hårt ekonomiskt av coronapandemin. Stödet baseras på hur stor förlust föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

Idag får 103 idrottsföreningar i Norrbotten besked om sin ansökan för att kompensera ekonomiska förluster under våren på grund av coronapandemin. Totalt hade 125 av länets föreningar ansökt. Av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni går 91% till föreningar och 9% till förbund och dess distrikt. Norrbottens idrottsföreningar får dela på 5 536 000 kronor, vilket motsvarar ca 3% av den totala pott som Riksidrottsförbundet (RF) fördelat.

- Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i idrotts-Sverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjligt fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Stödet ska kompensera för uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen inte kommer undan under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje förening.

- Vi har många mindre föreningar som kanske inte förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Björn Eriksson.

Stödet till föreningar börjar betalas ut måndag den 15 juni och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

Förutom de föreningar som idag fått besked om stöd från RF har även föreningar som drabbats ekonomiskt av exempelvis uteblivet slutspel eller inställda stora evenemang och tävlingar sökt stöd separat via specifikt specialidrottsförbund och det är då förbundet som beslutar om hur stödet ska fördelas.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterar. Vilket begränsar idrottsföreningarnas möjlighet att bedriva sin idrott.

- Det gör mig glad att se hur idrottsrörelsen i Norrbotten har tagit sitt ansvar genom att ställa om och hitta nya sätt att bedriva sina aktiviteter på. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Vi behöver fortsätta med anpassad verksamhet ett bra tag till. Riksidrottsförbundet kommer nu att rikta en begäran till regeringen på förlängt stöd för juli-september om 500 miljoner kronor, vi hoppas att de hörsammar den. Våra föreningar signalerar stor oro inför hösten om den här situationen fortsätter, säger Katarina Halvardsson, distriktidrottschef RF-SISU Norrbotten.

Här kan du läsa om fördelningen till samtliga idrottsföreningar samt fördelat per kommun och idrott

Så fungerar fördelningen av kompensationsstödet