Hem / Utbildning och mötesplatser / För ledare och tränare

Utbildning för ledare och tränare

RF-SISU Halland erbjuder tränar- och ledarutbildningar som stärker dig i din roll − oavsett idrott och oavsett om du är ny som ledare eller har lång erfarenhet. Vilken utbildning passar dig? Här kan du läsa mer om vårt utbud.

SISU Idrottsutbildarnas utbildningar

RF-SISU Halland erbjuder SISU Idrottsutbildarnas tränar- och ledarutbildningar, som är nationella och ser likadana ut i hela landet. Utbildningarna är idrottsövergripande vilket innebär att de passar alla, oavsett idrott. Utbildningarna är helt eller delvis webbaserade och kan kombineras i flera steg. Studierna fördjupas och anpassas sedan till din förenings verksamhet och era behov genom samtalsunderlag och frågeställningar som föreningens ledare kan arbeta vidare med i lärgrupper. 

Idrottens tränarutbildningar

Introduktionsutbildning för tränare 

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla kan genomföra. När det gäller nästa nivå, Grundutbildningen, så är det i dag 40 specialidrottsförbund (SF) som använder den som sin grundtränarutbildning. Övriga förbund har egna tränarutbildningar.

Mer om introduktionsutbildning för tränare

Grundutbilding för tränare

Grundutbildningen för tränare ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter och sker i ett varierat lärande med fysiska och digitala träffar samt egenstudier.

Mer om Grundutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Den här utbildningen är för dig som tidigare har gått Grundutbildning för tränare. Precis som tidigare utbildningar varvas teori och praktik genom självstudier via webb och fysiska träffar.

I Fortsättningsutbildning för tränare kommer du att känna igen begrepp och perspektiv från grundutbildningen. Du som deltar i utbildningen kommer exempelvis att lära dig mer om hur du kan arbeta med de fyra dimensionerna: psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling. Du får även fördjupade kunskaper om det idé- och värderingsstyrda ledarskapet och om hur du kan arbeta för att dina träningar ska vara miljöer där idrottarna känner att de är trygga och kan påverka. Dessutom ger utbildningen stöd när du ska använda dina kunskaper i praktiken.

I utbildningen ingår att du reflekterar, samtalar och gör olika uppgifter, såväl enskilt som i grupp. Syftet är att komma så nära tränarens vardag som möjligt.

Mer om Fortsättningsutbildning för tränare

Välja rätt tränarutbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med din förening eller med en idrottskonsulent hos RF-SISU Halland. 

Idrottens föreningsledarutbildning

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Att veta hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktigt oavsett om du har ett allmänt intresse för föreningens uppbyggnad eller en specifik roll i föreningen.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Introduktionsutbildningen ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att genomföra. Ta gärna samtalen vidare i föreningen genom folkbildning.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

Mer om Introduktionsutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare ger dig grundläggande kunskaper för att kunna leda, utveckla och förvalta en idrottsförening. Materialet består av ett häfte och en utbildningswebb som kan användas på olika sätt.  

Du kan välja att starta en lärgrupp i din förening, vilket innebär att du och några andra personer träffas med viss regelbundenhet. Under träffarna samtalar ni kring innehållet och utbyter erfarenheter och perspektiv.

Utbildningen kan även genomföras som en process eller i kursform tillsammans med en idrottskonsulent. Kontakta oss på 035-177400 eller mejla till This is a mailto link om du vill veta mer. 

Ytterligare ett alternativ är självstudier.

Mer om Grundutbildning för föreningsledare

RF-SISU Hallands utbildningar

RF-SISU Halland erbjuder också en rad utbildningar inom många andra ämnen. Om du är intresserad av att höja dina kunskaper och få nya idéer kring evenemang, ledarskap, kost, träningslära eller föreningslära kan du hitta det hos oss, med mycket mera. Saknar du en utbildning i vårt utbud får du gärna höra av dig till oss. Våra utbildningar ska utgå från era behov.

Här kan du läsa mer och söka våra utbildningar