Hem / Utbildning och mötesplatser / För ledare och tränare

Utbildning för ledare och tränare

RF-SISU Halland erbjuder tränar- och ledarutbildningar som stärker dig i din roll − oavsett idrott och oavsett om du är ny som ledare eller har lång erfarenhet. Vilken utbildning passar dig? Läs mer nedan om vårt utbud och tveka inte att kontakta din förenings idrottskonsulent om du har frågor eller vill ha mer information.

SISU Idrottsutbildarnas utbildningar

RF-SISU Halland erbjuder SISU Idrottsutbildarnas tränar- och ledarutbildningar, som är nationella och ser likadana ut i hela landet. Utbildningarna är idrottsövergripande vilket innebär att de passar alla, oavsett idrott. Utbildningarna är helt eller delvis webbaserade och kan kombineras i flera steg. De webbaserade studierna fördjupas och anpassas sedan till din förenings verksamhet och era behov genom samtalsunderlag och frågeställningar som föreningens ledare kan arbeta vidare med i lärgrupper. 

Idrottens tränarutbildningar

De två första stegen i idrottens nya tränarutbildningar finns tillgängliga i dag, de övriga två stegen planeras för lansering längre fram.  

Introduktionsutbildning för tränare 

Introduktionsutbildning för tränare är en kostnadsfri och helt webbaserad utbildning som alla kan genomföra. När det gäller nästa nivå, Grundutbildningen, så är det i dag 40 specialidrottsförbund (SF) som använder den som sin grundtränarutbildning. Övriga förbund har egna tränarutbildningar.

Läs mer om introduktionsutbildning för tränare

Grundutbilding för tränare

Grundutbildningen för tränare ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Utbildningen är idrottsövergripande och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Utbildningen omfattar cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter och sker i ett varierat lärande med egenstudier, fysiska träffar och lektioner hemma i din förening.

Läs mer om Grundutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare

Den här utbildningen är för dig som tidigare har gått Grundutbildning för tränare. Precis som tidigare utbildningar varvas teori och praktik genom självstudier via webb och fysiska träffar. I Fortsättningsutbildning för tränare kommer du att känna igen begrepp och perspektiv från grundutbildningen. Du som deltar i utbildningen kommer exempelvis att lära dig mer om hur du kan arbeta med de fyra dimensionerna: psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling. Du får även fördjupade kunskaper om det idé- och värderingsstyrda ledarskapet och om hur du kan arbeta för att dina träningar ska vara miljöer där idrottarna känner att de är trygga och kan påverka. Dessutom ger utbildningen stöd när du ska använda dina kunskaper i praktiken. I utbildningen ingår att du reflekterar, samtalar och gör olika uppgifter, såväl enskilt som i grupp. Syftet är att komma så nära tränarens vardag som möjligt.

Hitta utbildningsdatum nära dig

Läs mer om fortsättningsutbildningen på SISU Idrottsutbildarnas hemsida

Idrottens föreningsledarutbildning

Begreppet föreningsledare är brett och omfattar alla som på något sätt är engagerade som ledare i en idrottsförening, i någon annan roll än den som tränare. Att veta hur en idrottsförening styrs och utvecklas är viktigt oavsett om du har ett allmänt intresse för föreningens uppbyggnad eller en specifik roll i föreningen.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Idrottens föreningsledarutbildning delas in i de olika stegen, Introduktion, Grund, Fortsättning och Högre utbildning. Introduktionsutbildningen ger en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrottsrörelsen. Utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och tar 2–3 timmar att genomföra. Ta gärna samtalen vidare i föreningen genom folkbildning.

Gå Introduktionsutbildning för föreningsledare

Mer om Introduktionsutbildning för föreningsledare

RF-SISU Hallands utbildningar

RF-SISU Halland erbjuder en rad utbildningar i många olika ämnen. Om du är intresserad av att höja dina kunskaper och få nya idéer kring evenemang, ledarskap, kost, träningslära eller föreningslära kan du hitta det hos oss, med mycket mera. Saknar du en utbildning i vårt utbud får du gärna höra av dig till oss. Våra utbildningar ska utgå från era behov.

Här kan du läsa mer och söka våra utbildningar


Välja rätt tränarutbildning

Hur ska man välja rätt utbildning? Det allra enklaste är att ta kontakt med din förening eller med en idrottskonsulent hos RF-SISU Halland. 

Vill ni veta veta mer? Kontakta oss på 035-177400 eller mejla till This is a mailto link